Jdi na navigaci

Stream

Microsoft Stream je služba pro nahrávání, zobrazování a sdílení videa v rámci ČVUT. Je dostupná všem studentům, pracovníkům i spolupracovníkům ČVUT jako jedna ze služeb v rámci celouniverzitního řešení Microsoft 365 (dříve Office 365).[1]

Upozornění:
Změny od LS 2021

Záznamy schůzek z MS Teams v týmech založených v LS 2021 a dále již nejsou ukládány do aplikace Stream, ale nově do složky konkrétního týmu v aplikaci SharePoint/OneDrive.

Následující postupy se tak týkají pouze týmů založených v ZS 2020 a starších.

Přihlášení

 1. Přejděte do https://office365.cvut.cz/ a přihlaste se pomocí uživatelského jména ČVUT v rámci služeb Microsoft ve tvaru <username>@cvut.cz a hesla ČVUT.[2]
 2. Otevřete levé horní menu a zvolte aplikaci Stream.

Zobrazení záznamů v týmu

Upozornění:

Platí pouze pro ZS 2020 a starší.

Pro zobrazení všech záznamů v konkrétním týmu využijte následující postup:

 1. Přihlaste se do aplikace Microsoft Stream.
 2. V horním menu zvolte Můj obsah  Skupiny.

  team videos 01.cs
  Obrázek 1. Úvodní obrazovka Microsoft Stream.
 3. Vyberte požadovaný tým.

  team videos 02.cs
  Obrázek 2. Seznam týmů, kterých je přihlášený uživatel členem.
 4. V daném týmu přepněte do záložky Video.

  team videos 03.cs
  Obrázek 3. Seznam videí v daném týmu.

Nahrání záznamu

Upozornění:

Platí pouze pro ZS 2020 a starší.

Upozornění:

Oprávnění nahrávat záznamy mají pouze pracovníci.

V případě, že jste vytvořili záznam na jiné platformě než Microsoft Teams, je možné záznam do služby Stream ručně nahrát, a to následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se do aplikace Microsoft Stream.
 2. V horním menu zvolte Vytvořit  Odeslat video.

  upload 01.cs
  Obrázek 4. Úvodní obrazovka Microsoft Stream.
 3. Zvolte soubor(y) pro nahrání.
 4. V sekci Podrobnosti vyplňte potřebné parametry. Název videa by měl být stručný a obsahovat například kód předmětu pro snazší vyhledávání.

  upload 02.cs
  Obrázek 5. Proces nahrávání videa, sekce Podrobnosti.
 5. V aplikaci Microsoft Teams zkopírujte celý název týmu, pro který chcete záznam sdílet.

  upload 03.cs
  Obrázek 6. Proces zkopírování celého názvu týmu v aplikaci Microsoft Teams.
 6. V sekci Oprávnění zvolte sdílet s Moje skupiny, zadejte celý název týmu (viz předchozí krok) a stiskněte ikonu vyhledávání.

  upload 04.cs
  Obrázek 7. Proces nahrávání videa, sekce Oprávnění, přidání týmu.
 7. Stisknutím nalezeného týmu v nabídce dojde k jeho vybrání.

 8. Stisknutím Publikovat záznam zveřejníte.

  upload 05.cs
  Obrázek 8. Proces nahrávání videa, sekce Oprávnění, finální přehled oprávnění před zveřejněním záznamu.
 9. Po zpracování záznamu budete informován(a) prostřednictvím e-mailu.
 10. Záznam naleznete v horním menu pod záložkou Můj obsah  Video.

  upload 06.cs
  Obrázek 9. Přehled nahraných videí přihlášeného uživatele.

Získání odkazu k záznamu

Upozornění:

Platí pouze pro ZS 2020 a starší.

 1. Přihlaste se do aplikace Microsoft Stream.
 2. Přejděte na stránku Můj obsah  Video.
 3. U daného záznamu zvolte Další akce prostřednictvím třech teček a zvolte Sdílet.

  get link 01.cs
  Obrázek 10. Přehled nahraných videí přihlášeného uživatele.
 4. Přímý odkaz na video můžete rozeslat studentům, umístit na předmětovou stránku Courses apod. Ke shlédnutí záznamu se studenti musí přihlásit účtem ČVUT.

  V případě, že jste při nahrávání videa zrušili možnost Umožnit všem uživatelům organizace zobrazit toto video, video bude dostupné jen explicitně uvedeným týmům nebo uživatelům (viz krok 6).

  get link 02.cs
  Obrázek 11. Přímý odkaz na záznam.

Selhání nahrání v MS Teams

Upozornění:

Platí pouze pro ZS 2020 a starší.

Záznam schůzky v Microsoft Teams se po jejím skončení začne automaticky nahrávat do úložiště Microsoft Stream. Tento proces může za jistých okolností selhat.[3] Chybová hláška může být např. Recording failed to upload to Stream.

V takovém případě je potřeba záznam z Microsoft Teams stáhnout a ručně nahrát, viz Nahrání záznamu.


 1. Provozovatelem služby je Výpočetní a informační centrum ČVUT, více viz https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/stream/
 2. Viz Účet Microsoft
 3. Zpravidla se jedná o chybu na straně třetí osoby, kterou nejsme schopni ovlivnit.