Jdi na navigaci

Učebny

Oddělení ICT provozuje pro fakultu seminární učebny, počítačové učebny a některé specializované laboratoře. Jejich seznam a stručný popis naleznete na stránce Seznam učeben. Obecné informace (např. platné předpisy) a informace týkající se seminárních a počítačových učebnách jsou uvedeny v této dokumentaci. Specializované laboratoře a jejich možnosti jsou podrobněji popsány ve své vlastní dokumentaci.

Provozní řád

Provoz učeben se řídí Provozním řádem v platném znění, který je vyvěšen v učebnách. K dispozici je i v elektronické podobě na Úřední desce fakulty v sekci: Provozní řády.

Přihlášení v učebnách

MS Windows

Pro přihlášení do MS Windows v počítačových i seminárních učebnách se používá přidělené uživatelské jméno ČVUT a Heslo ČVUT.

Na stránce Active Directory naleznete další informace o možnostech a omezeních této technologie v počítačových učebnách.

OpenSUSE Leap/Linux

Pro přihlášení do OpenSUSE Leap/Linux v počítačových i seminárních učebnách se používá přidělené uživatelské jméno ČVUT a Heslo ČVUT.

Data v učebnách

Upozornění:

Každý uživatel má zřízeno úložiště – domovský adresář. Data uložená na tomto úložišti nejsou zálohována. Je na zodpovědnosti uživatele uchovávat si zálohu těchto dat.

Úložiště uživatele se odstraňuje za 12 měsíců po zániku studentského nebo pracovního vztahu uživatele na fakultě. Může být odstraněno v případě, že je překročena stanovená disková kvóta.