Jdi na navigaci

E-mail

Upozornění:

Informace k migraci e-mailových schránek v letním semestru 2020:

Migrace do celouniverznítho řešení Microsoft Office bude probíhat postupně v termínu od 18. do 27. srpna.

Po dokončení migrace vaší e-mailové schránky přestane fungovat přihlášení na adrese http://imap.fit.cvut.cz/ a zároveň nebude fungovat připojení ve vašem poštovním klientovi (např. Thunderbird), pokud jej využíváte. Řiďte se tak novým návodem k používání e-mailových schránek. Poštovní klienty je možné nadále využívat, ale je potřeba je přenastavit podle nového návodu.

Pro více informací k migraci navštivte sekci Často kladené otázky. Do provedení migrace je stále v platnosti původní návod k nastavení e-mailů.

Elektronická pošta je důležitým a často používaným nástrojem pro komunikaci mezi pracovníky fakulty i studenty.

Adresa uživatele má tvar username@fit.cvut.cz. V dalším textu takové adrese říkejme úřední adresa.

Zaměstnanci a doktorandi mají obvykle navíc ještě alias jmeno.prijmeni@fit.cvut.cz. Z funkčního hlediska jde o totožné adresy.

Pošta je doručována do poštovní schránky (mailboxu) na server imap.fit.cvut.cz. Uživatel si může sám nastavit, zda chce poštu doručovat do této schránky, nebo zda ji chce eventuálně doručovat někam jinam. Mluvíme o nastavení doručovací adresy. Doručovací adresu si můžete nastavit v aplikaci ICT Profile.

Dodržujte prosím pravidlo, že při korespondenci s učiteli a dalšími pracovníky školy budete používat školní adresu. Ačkoli adresa ve tvaru např. novakj23@fit.cvut.cz nevypadá příliš pěkně, příjemce zprávy získává alespoň nějakou představu, s kým vlastně komunikuje. V případě adresy např. jan.novak@seznam.cz je odesilatel mnohými považován za neznámou anonymní osobu a možná se setkáte i s názorem, že takovým anonymům není nutné odpovídat.

Server imap.fit.cvut.cz

S poštovní schránkou na serveru imap.fit.cvut.cz lze pracovat přes webový prohlížeč nebo protokol IMAP.

Poštovní schránka a zprávy v ní uložené zůstávají trvale na serveru imap.fit.cvut.cz. Proto uvedené dva způsoby práce můžete libovolně střídat podle okamžité potřeby.

Webmail RoundCube

Na adrese https://imap.fit.cvut.cz je k dispozici webová poštovní aplikace RoudCube. Je začleněna do celoškolského systému webové autentizace Single Sign-On (SSO) Shibboleth.

Protokol IMAP

K poštovní schránce lze také přistupovat protokolem IMAP z programů jako jsou Thunderbird nebo MS Outlook. Tento způsob asi použijete i na mobilních telefonech a podobných zařízeních.

Parametry pro připojení jsou:

  • server imap.fit.cvut.cz, port 993
  • SSL spojení (v Thunderbirdu Connection security: SSL/TLS)
  • autentizační metoda: Normal Password (o šifrování celého spojení se serverem se stará komunikační kanál SSL)
  • přihlašovacím jménem je Vaše uživatelské jméno

Pro odesílání pošty z klientského programu je potřeba nastavit parametry protokolu SMTP:

  • SMTP server imap.fit.cvut.cz, port 465
  • SSL spojení (v Thunderbirdu Connection security: SSL/TLS)
  • autentizační metoda: Normal Password (o šifrování celého spojení se serverem se stará komunikační kanál SSL)
  • přihlašovacím jménem je Vaše uživatelské jméno

V programu Thunderbird lze pro počáteční nastavení zadat jen e-mailovou adresu a pak využít autodetekci, která spolupracuje s konfiguračním serverem FITu.

Další informace

Další a podrobnější informace naleznete na samostatných stránkách: