Jdi na navigaci

CI/CD (automatizace)

Automatizace ve službě GitLab (konkrétně GitLab CI/CD) umožňuje automaticky spouštět uživatelem definované skripty. Oprávnění využívat automatizaci mají všichni přihlášení uživatelé fakultního GitLab.