Jdi na navigaci

Novinky

Soubor Novinky je způsob, jak sdílet aktuality k danému předmětu.[1] Platforma Courses soubor s novinkami automaticky vykreslí uživatelům obdobně, jako kdyby byl psán v AsciiDoc nebo jiném podporovaném formátu.

V rámci Courses jsou předmětové novinky zobrazovány také na hlavní stránce (Rozcestník) u jednotlivých předmětů. Novinky také poskytují otevřené API a jsou poskytovány ve formátu JSON, lze je tak pohodlně navázat na další služby.

Courses na základě verzování souborů[2] detekují pro každou novinku:

 • Autora a datum publikování
 • Změnu nebo smazání novinky

Tyto parametry lze ručně přepsat, viz Přepsání atributů.

Prerekvizity

Pro soubor Novinky platí následující:

 • Musí být verzován gitem a zároveň umístěn v kořenovém adresáři projektu pod jménem NEWS.adoc
 • Musí obsahovat název dokumentu (např. = Novinky)
 • Je psán syntaxí AsciiDoc

Vytvoření novinky

Jednotlivé novinky jsou odděleny pomocí nadpisu první úrovně (např. == Nadpis novinky). Novinku stačí přidat mezi stávající, a to na vrchol souboru. Viz ukázkový kód, novinka Rozvrh opakujících studentů.

Ukázka 1. Ukázkový soubor NEWS.adoc
= Novinky 1

== Rozvrh opakujících studentů 2

Dnes, 17. září, byli do rozvrhu vpuštěni i opakující studenti.

== Cvičební týmy 3

V systému MS Teams byly vytvořeny cvičební týmy pro paralelky jednotlivých cvičících.
Tyto týmy budou sloužit jako podpora on-line výuky a platforma pro odevzdávání úkolů.
Seznam týmů cvičících naleznete na stránce popisující rozvrh cvičení.
Studenti do těchto týmů byli přiřazeni podle prezenčního rozvrhu.
 1. Povinné - Název stránky.
 2. Nově přidaná novinka.
 3. Stará novinka.

Přepsání atributů

date
Datum publikování novinky. Novinka nebude publikována do uplynutí uvedeného data. Musí být v jednom z následujících formátů:
 • ISO 8601: 2019-06-13, 19-06-13, 19-6-13
 • Czech: 13. 6. 2019, 13.6.2019, 13.6.19, 13.06.2019
 • British English: 13/06/2019, 13/06/19, 13/6/19
author

Jméno, e-mail nebo odkaz na web autora. E-mail nebo odkaz musí být uveden ve špičatých závorkách.

Příklady: "Kevin Flynn", "Kevin Flynn <flynn@encom.com>", "Kevin Flynn <https://encom.com/~flynn>"

Ukázka 2. Ukázka novinky s využitím vlastních atributů:
== Beware of Tron
:date: 2019-06-13
:author: Kevin Flynn <flynn@encom.com>

Tron turned against its creator!

Úprava nebo odstranění novinky

V rámci úprav souboru novinky nekombinujte více typů úprav (vytvoření nové, úprava stávajících nebo odstranění novinky) najednou během jednoho commitu.

Ukázka využití

Jeden z předmětů využívající novinky je předmět BI-ZMA.


 1. Podrobná dokumentace viz zde.
 2. Tyto údaje tak uživatel nemusí vůbec uvádět, budou zjištěny automaticky.