Jdi na navigaci

Vzdálený přístup

Tato stránka pokrývá pokročilejší úkony ve službě GitLab potřebné mimo jiné při rozsáhlejší práci s repozitáři.

Pro základní práci čistě ve webovém prostředí nejsou tyto úkony nutné.

Přidání SSH klíče

 1. Stiskněte ikonu uživatele v navigačním menu vlevo a klikněte na Edit Profile.

  user settings.en
 2. Přejděte do sekce SSH Keys a zde klikněte na tlačítko Add new key.

  ssh keys.en
 3. Vložte váš veřejný SSH klíč.
Kde naleznu svůj veřejný SSH klíč
Linux / macOS

Veřejný SSH klíč se standardně nachází v souboru ~/.ssh/id_rsa.pub, případně ~/.ssh/id_ed25519.pub.

Pokud soubor neexistuje, je pravděpodobně klíč potřeba nejdříve vygenerovat.[1]

Windows

V prostředí Windows přejděte do domovské složky uživatele[2], případně zvolte Zobrazit skryté složky a přejděte do složky .ssh. Veřejný SSH klíč se standardně nachází v souboru id_rsa.pub.

Pokud soubor nebo složka neexistuje, je pravděpodobně klíč potřeba nejdříve vygenerovat.[3]

Lokální práce s repozitářem

Lokální práce s repozitářem je například doporučena pro rozsáhlejší práci.

Je však nutná alespoň základní znalost verzovacího systému Git. Té se věnují kolegové z předmětu BI-GIT například v jejich Velmi stručném přehledu Git.

Instalace a nastavení Git

Stáhněte a instalujte samotný systém Git pomocí https://git-scm.com/downloads.

Pro správné nastavení je mimo jiné potřeba nastavit údaje o uživateli. Tyto údaje mohou být nastaveny globálně pro celý Git nebo pouze pro konkrétní repozitář.

Jako jméno zvolte vaše jméno a příjmení. E-mailovou adresu volte ve tvaru <username>@fit.cvut.cz (resp. zvolte adresu, pod kterou je veden váš účet ve fakultním GitLab na stránce Profile).

Globální nastavení uživatele viz následující příklad:

$ git config --global user.name "Kevin Flynn"
$ git config --global user.email flynnkev@fit.cvut.cz
Klonování repozitáře
 1. Ujistěte se, že ve fakultním GitLab máte nahraný veřejný SSH klíč.
 2. Přejděte do požadovaného projektu ve webovém prostředí fakultního GitLab.
 3. Zvolte Clone a zkopírujte adresu v poli Clone with SSH.

  ssh clone.en
  Obrázek 1. Detail projektu při klonování.
 4. Otevřete příkazový řádek a v požadovaném adresáři spusťte následující příkaz.

  $ git clone <url>

  <url> nahraďte za zkopírovanou adresu z předchozího kroku.

Git Large File Storage (LFS)

Při práci s většími soubory je potřeba využít přidruženou službu Git Large File Storage (dále jen LFS).

Upozornění:

Git LFS je možné využít pouze při lokální práci s repozitářem. Pro nahrávání větších souborů nelze využít webové prostředí GitLab.

Instalace

Pro obecné využívání LFS je potřeba provést instalaci.

 1. Stáhněte balíček viz https://git-lfs.github.com/
 2. Instalujte pomocí příkazu.

  $ git lfs install
 3. Instalace LFS proběhla úspěšně.
Nastavení
 1. Přejděte do požadovaného repozitáře.
 2. Sami rozhodněte, které soubory jsou objemné a je potřeba je nahrávat na LFS. Pro nahrání souboru na LFS použijte příkaz git lfs track <nazev_souboru>.

  Ukázka 1. Příklad pro nahrávání všech .iso souborů na LFS.
  $ git lfs track "*.iso"

  Od této chvíle při každém commitu a pushnutí do repozitáře jsou .iso soubory nahrávány na LFS.


 1. Například s pomocí standardního nástroje https://en.wikipedia.org/wiki/Ssh-keygen
 2. Konkrétně %USERPROFILE%/.ssh/
 3. Například s pomocí https://www.puttygen.com/