Jdi na navigaci

Připojení Linux

Předpoklady

Balíček cifs-utils.

Arch Linux

Stáhněte a nainstalujte balíček.

sudo pacman -S cifs-utils

Debian / Ubuntu

Stáhněte a nainstalujte balíček.

sudo apt install cifs-utils

Fedora

Stáhněte a nainstalujte balíček.

sudo dnf install cifs-utils

openSUSE

Stáhněte a nainstalujte balíček.

sudo zypper install cifs-utils

Jednorázové připojení

Toto připojení bude po odhlášení uživatele automaticky odpojeno.

 1. Připojte se k některým ze sítí FIT (viz Vzdálené připojení).
 2. Vytvořte adresář do kterého si přejete vzdálený domovský adresář připojit.

 3. V příkazové řádce spusťte následující příkaz:

  sudo mount.cifs \
   //drive.in.fit.cvut.cz/home/<username> \
   <mountpoint> \
   -o sec=ntlmv2i,file_mode=0700,dir_mode=0700,uid=$UID,user=<username>
  • <username> nahraďte za uživatelské jméno ČVUT.
  • <mountpoint> nahraďte za existující adresář, do kterého si přejete adresář připojit.

   Doporučené parametry:

  • ntlmv2i přenos hesla v hashované podobě a nucené podepisování paketů.
  • file_mode=0700,dir_mode=0700 bez těchto parametrů mají do připojeného adresáře implicitně přístup i ostatní uživatelé.
  • uid=$UID zajistí přístup do připojeného adresáře aktuálně přihlášeném uživateli.
  • mountpoint=/media/$USER/drive.in.fit.cvut.cz připojí domovský adresář do složky viditelné běžným průzkumníkem souborů jako síťový disk se jménem "drive.in.fit.cvut.cz"

   Volitelné parametry:

  • gid=100 zajistí přístup do připojeného adresáře lokální skupině uživatelů users
 4. Přihlaste se heslem ČVUT.
 5. Po úspěšném připojení naleznete připojený domovský adresář ve vámi zvoleném adresáři.
Odpojení

Pro odpojení jednorázového připojení spusťte v příkazové řádce následující příkaz:

sudo umount <mountpoint>

Nahraďte <mountpoint> za existující adresář, do kterého jste vzdálený adresář původně připojili.