Jdi na navigaci

macOS

Mimo e-mail lze automaticky synchronizovat i přidružené služby Microsoft 365 jako jsou Kalendáře, poznámky atp..

Přidání účtu

 1. Přejděte do Předvolby systému  Internetové účty.

  macos 01.cs
 2. Vyberte Microsoft Exchange.

  macos 02.cs
 3. Vyplňte vaše jméno a jako e-mailovou adresu zvolte univerzitní login v rámci služeb Microsoft ve tvaru <username>@cvut.cz.

  Pokračujte Přihlásit se.

  macos 03.cs
 4. Pokračujte Přihlásit se.

  macos 04.cs
 5. Přihlaste se <username>@cvut.cz a heslem ČVUT.[1] Pokračujte Přihlásit se

  macos 05.cs
 6. Zvolte služby, které si přejete synchronizovat a potvrďte Hotovo

  macos 06.cs
 7. Účet ČVUT byl úspěšně přidán. Můžete dále pokračovat nastavením elektronického podpisu/šifrování.

  macos 07.cs

Kalendáře, poznámky atp.

V případě, že jste při přihlášení povolili synchronizaci ostatních služeb jako kontakty, kalendář, poznámky apod, máte tyto služby automaticky dostupné.

Zobrazení kalendáře ČVUT provedete otevřením aplikace Kalendář. Následně stiskněte Kalendáře v levém horním rohu a povolte kalendáře ze služby Exchange viz obrázek 1.

macos calendar.cs
Obrázek 1. Ukázka synchronizovaného kalendáře Exchange s aplikací Kalendář od Apple.

Přidání certifikátu

Pro zvýšení bezpečnosti pomocí podepisování nebo šifrování je možné využití osobních certifikátů.

Pokud jste tak ještě neučinili, nejprve získejte svůj digitální certifikát. Pokračujte následujícím postupem.

 1. Přejděte do aplikace Klíčenka (Keychain v angl. jaz.) a importujte váš digitální certifikát.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný účet a zvolte Soubor  Importovat položky…​.

  macos cert 01.cs
 3. Ve vyskakovacím okně zadejte heslo vašeho digitálního certifikátu.

  macos cert 02.cs
 4. Po úspěšném importování se certifikát objeví v seznamu pod záložkou Moje certifikáty. Klikněte pravým tlačítkem na daný certifikát a zvolte Informace.

  macos cert 03.cs
 5. Ve vyskakovacím okně se ujistěte, že v poli E-mailová adresa je uvedena adresa, ze které v aplikace Mail odesíláte poštu (pokračování viz následující kroky).

  macos cert 04.cs
 6. Spusťte aplikaci Mail a v horní liště přejděte do Mail  Účty…​. Zvolte požadovaný účet a rozklikněte nabídku E-mail.

  macos cert 05.cs
 7. V případě, že se adresa z kroku 5 nevyskytuje v seznamu adres (viz obrázek), pokračujte stiskem tlačítka Upravit e-mailové adresy…​ a krokem a).

  macos cert 06.cs
  1. Stiskem tlačítka + přidejte adresu na kterou byl vydán certifikát (adresa z kroku 5).

   macos cert 07.cs

Podepisování

Při vytváření nové e-mailové zprávy zvolte v nabídce Od e-mail, na který byl certifikát vydán. Na pravé straně dojde k zobrazení ikonky digitálně podepsané zprávy.

macos cert 08.cs

Šifrování

Ujistěte se, že disponujete veřejným klíčem adresáta (adresátů), pro které chcete zprávu šifrovat, viz Klíčenka  Certifikáty. V opačném případě nelze zprávu šifrovat a je potřeba nejdříve adresátův veřejný klíč získat.

Pro šifrování zprávy zaškrtněte ikonu zámku (musí být vyplněn adresát).

macos cert 09.cs

 1. Viz Účet Microsoft