Jdi na navigaci

macOS

Mimo e-mail lze automaticky synchronizovat i přidružené služby Microsoft 365 jako jsou Kalendáře, poznámky atp..

Přidání účtu

 1. Přejděte do Předvolby systému  Internetové účty.

  macos 01.cs

 2. Vyberte Microsoft Exchange.

  macos 02.cs

 3. Vyplňte vaše jméno a jako e-mailovou adresu zvolte univerzitní login v rámci služeb Microsoft ve tvaru <username>@cvut.cz.

  Pokračujte Přihlásit se.

  macos 03.cs

 4. Pokračujte Přihlásit se.

  macos 04.cs

 5. Přihlaste se <username>@cvut.cz a heslem ČVUT.[1] Pokračujte Přihlásit se

  macos 05.cs

 6. Zvolte služby, které si přejete synchronizovat a potvrďte Hotovo

  macos 06.cs

 7. Účet ČVUT byl úspěšně přidán. Můžete dále pokračovat nastavením elektronického podpisu/šifrování. macos 07.cs

Kalendáře, poznámky atp.

V případě, že jste při přihlášení povolili synchronizaci ostatních služeb jako kontakty, kalendář, poznámky apod, máte tyto služby automaticky dostupné.

Zobrazení kalendáře ČVUT provedete otevřením aplikace Kalendář. Následně stiskněte Kalendáře v levém horním rohu a povolte kalendáře ze služby Exchange viz obrázek 1.

macos calendar.cs
Obrázek 1. Ukázka synchronizovaného kalendáře Exchange s aplikací Kalendář od Apple.

Přidání certifikátu

Pokud jste tak ještě neučinili, nejprve získejte svůj digitální certifikát. Pokračujte následujícím postupem.

 1. Přejděte do aplikace Klíčenka (Keychain v angl. jaz.) a importujte váš digitální certifikát.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný účet a zvolte Soubor  Importovat položky…​.

  macos cert 01.cs
 3. Ve vyskakovacím okně zadejte heslo vašeho digitálního certifikátu.

  macos cert 02.cs
 4. Po úspěšném importování se certifikát objeví v seznamu pod záložkou Moje certifikáty. Klikněte pravým tlačítkem na daný certifikát a zvolte Informace.

  macos cert 03.cs
 5. Ve vyskakovacím okně se ujistěte, že v poli E-mailová adresa je uvedena adresa, ze které v aplikace Mail odesíláte poštu (pokračování viz následující kroky).

  macos cert 04.cs
 6. Spusťte aplikaci Mail a v horní liště přejděte do Mail  Účty…​. Zvolte požadovaný účet a rozklikněte nabídku E-mail.

  macos cert 05.cs
 7. V případě, že se adresa z kroku 5 nevyskytuje v seznamu adres (viz obrázek), pokračujte stiskem tlačítka Upravit e-mailové adresy…​ a krokem a).

  macos cert 06.cs
  1. Stiskem tlačítka + přidejte adresu na kterou byl vydán certifikát (adresa z kroku 5).

   macos cert 07.cs

Podepisování

Při vytváření nové e-mailové zprávy zvolte v nabídce Od e-mail, na který byl certifikát vydán. Na pravé straně dojde k zobrazení ikonky digitálně podepsané zprávy.

macos cert 08.cs

Šifrování

Ujistěte se, že disponujete veřejným klíčem adresáta (adresátů), pro které chcete zprávu šifrovat, viz Klíčenka  Certifikáty. V opačném případě nelze zprávu šifrovat a je potřeba nejdříve adresátův veřejný klíč získat.

Pro šifrování zprávy zaškrtněte ikonu zámku (musí být vyplněn adresát).

macos cert 09.cs

 1. Viz Účet Microsoft