Jdi na navigaci

Semestrální práce

Každý student má vypracovat samostatnou semestrální práci a na konci ji předat cvičícímu ke kontrole. Cvičící může pasivně sledovat postup nebo studentovi určit milníky, ke kterým má předvést aktuální stav.

Ukázková konfigurace

Ukázka 1. student-projects.yml
MI-XYZ/B172: 1
 description: Student projects for MI-XYZ in semester B172.
 projects:
  - create_for:
    students_of:
     - { course: MI-XYZ.16, semester: B172 } 2
    users: 3
     - marshsta
     - brofloky
   path: "%{username}" 4
   student_role: master 5
   project_settings:
    description: Semestral work for course MI-XYZ.
    tag_list: [MI-XYZ, semestral-work]
    visibility: private 6
 1. Vytvářet projekty v podskupině B172 skupiny MI-XYZ.
 2. Vytvořit/synchronizovat projekt pro každého studenta zapsaného na předmět BI-XYZ.16 v semestru B172…​
 3. …​a navíc pro studenty s uživatelskými jmény marshsta a brofloky.
 4. Studentský projekt bude mít identifikátor odpovídající uživatelskému jménu studenta.
 5. Studentovi přiřadit v jeho projektu roli master.
 6. Nastavit viditelnost studentského projektu na private, aby do něj neviděli ostatní studenti.
Výsledek

Každý student má pod skupinou MI-XYZ/B172 připravený svůj projekt (repozitář) pro semestrální práci (např. MI-XYZ/B172/brofloky). Všichni učitelé předmětu mají do těchto studentských projektů automaticky přístup (skrze práva ve skupině MI-XYZ).