Jdi na navigaci

Pravidla

Používáním služby PagesFIT (dále jen služba) uživatel potvrzuje, že je seznámen s pravidly jejího používání. Provozovatelem služby je oddělení ICT (dále jen provozovatel). Mimo níže uvedené body se na používání služby vztahují platná nařízení FIT a ČVUT. Případně jiná nařízení vyplývající z pracovněprávního vztahu s ČVUT.

  1. Za obsah, který bude ve službě prostřednictvím zdrojového repozitáře zveřejněn, zodpovídá autor konkrétního commitu. Vlastníkovi zdrojového repozitáře je důrazně doporučeno využít systém oprávnění.
  2. Uživatel smí vyžadovat zadání osobních údajů návštěvníka pouze způsobem, který je definován v sekci .fit-pages.yml. Vyžadovat zadání osobních údajů nebo důvěrných informací jiným způsobem je zakázáno.
  3. Uživatel je povinen konat tak, aby negativně neovlivňoval nebo nepřetěžoval provoz služby.
  4. Poskytování služby uživateli po skončení jeho posledního vztahu k ČVUT se váže na Zrušení účtu ve službě GitLab (uživatelům je doporučeno včas zálohovat všechna důležitá data).
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo službu bezodkladně vypnout, pokud dojde k porušení pravidel jejího používání. Tím se nevylučuje další postih vyplývající z porušení povinností pracovníka nebo studenta FIT.
  6. Provozovatel si vyhrazuje právo na budoucí změny.
  7. Služba je provozována v režimu best-effort.