Jdi na navigaci

Technické specifikace

Tato stránka popisuje technické specifikace Courses. Jejím běžným užíváním a tvorbou obsahu se zaobírá sekce Tvorba obsahu pro kterou není znalost technických specifikací nutná.

Rozdělení

Platforma Courses se skládá ze několika částí:

courses architecture simple
Obrázek 1. Rozdělení platformy Courses, skládající se z Rozcestníku a jednotlivých předmětových stránek.

Rozcestník

Rozcestník se nachází na úvodní stránce.[1] Umožňuje následující:

  • Vyhledávání mezi předměty.
  • Zobrazuje předměty, které uživatel studuje nebo učí.
  • Zobrazuje shrnutí nejdůležitějších informací z propojených systémů jako jsou Fittable nebo Klasifikace na jednom místě.
  • Zobrazuje aktuální novinky jednotlivých předmětů, které mohou vyučující sdílet prostřednictvím komponenty Novinky.

U předmětových stránek, které nevyužívají Courses pro publikování studijních materiálů, zajišťuje přesměrování z vyhledávání na jejich domovskou stránku (např. do systému Moodle).

Nastavení rozcestníku

Garanti předmětu mohou pro svůj předmět v rámci rozcestníku Courses určit následující parametry:

  • Preferovanou platformu pro publikování studijních materiálů (Courses nebo Moodle).
  • Preferovanou platformu pro klasifikaci (Grades, Progtest nebo Moodle).
  • Zda všechny varianty předmětu sloučit do jedné předmětové stránky nebo zda má každá varianta vlastní stránku.

Žádost o změnu nastavení lze provést vytvořením issue v repozitáři https://gitlab.fit.cvut.cz/course-pages/signpost-data/.

Jako příklad uvádíme žádost o přesměrování z Courses na Moodle:

signpost issue example.cs
Obrázek 2. Ukázka žádosti o změnu nastavení rozcestníku.

Předmětové stránky

Z pohledu jednotlivých předmětových stránek je platforma Courses implementací univerzálnějšího systému PagesFIT, který slouží k obecnému vytváření a publikování statických HTML stránek.

Courses pro vytváření výsledného HTML využívá vlastní generátor obsahu – Generátor Course Pages. Ten převádí soubory podporovaných formátů do finální HTML podoby, jak ji znáte na stránkách jednotlivých předmětů (viz https://courses.fit.cvut.cz/).[2]

courses architecture fitpages
Obrázek 3. PagesFIT - Zjednodušený diagram zobrazující generování výsledného HTML ze zdrojových repozitářů.

PagesFIT mimo vlastní generování také zajišťuje zcela automatické publikování na HTTP(S) server, správu přihlašování s pomocí SSO, oprávnění apod.


  1. Odkaz na repozitář https://gitlab.fit.cvut.cz/course-pages/signpost-app
  2. Využívání Generátoru Course Pages je při tvorbě předmětu na platformě Courses nezbytné. Vzhledem ke konfiguračním závislostem není možné v rámci Courses využívat generátory obsahu třetích stran.