Jdi na navigaci

Sirius

Sirius je aplikační služba, která řeší organizaci času na fakultě.

Motivace

 • KOS pracuje pouze s rigidním 14denním rozvrhem;
  • nereflektuje skutečný průběh semestru (přesuny výuky, státní svátky, …),
  • nepodporuje blokovou výuku,
  • nezohledňuje rozdílný harmonogram fakult,
  • nezobrazuje tělocviky.
 • Timetable používaný na FIT & FEL také nevyhovující:
  • omezení výše + chybí výuka z dalších fakult,
  • ale zobrazuje i rozvrh učitele, předmětu, místnosti, …
 • Neexistuje strukturovaná správa rozvrhových výjimek.
 • KOS neeviduje některé parametry harmonogramu na fakultách.

Jak to Sirius řeší?

 • Kompletní správa rozvrhových výjimek (plánovaných i neplánovaných).
 • Transformace 14denního rozvrhu z KOS do kalendáře:
  1. načtení rozvrhových dat z KOSapi,
  2. převod hodin na skutečný čas – řeší rozdílné harmonogramy fakult,
  3. uplatnění rozvrhových výjimek.
 • RESTful API poskytující iCalendar a JSON;
  • kalendářní rozvrh osoby, předmětu a místnosti (read-only),
  • rozvrhové výjimky (read-write pro rozvrháře).

Přínosy pro uživatele

 • Výukový rozvrh ve formě kalendáře (vyučujícího, studenta, předmětu, místnosti), odpovídající skutečnému průběhu semestru (reflektuje státní svátky, přesuny výuky, prohozené dny, …).
 • Rozvrh bude (konečně) obsahovat i předměty zapsané na jiné fakultě a tělocviky (ÚTVS), a to se správnými časy (problém rozdílného harmonogramu).
 • Podpora standardního formátu iCalendar (je možné otevřít v libovolném PIM; v Thunderbird, na Androidu, Google Calendar, …).
 • Koncepční cesta pro informování o změnách v rozvrhu.
 • Plánovaná navazující komponenta pro podporu přesunů studentů mezi paralelkami v průběhu semestru (viz diagram).
 • FEL aktuálně integruje zdroje Siria do „studentského portálu“ a je zde velký potenciál pro nasazení i na dalších fakultách.

Odkazy