Jdi na navigaci

Identita a uživatelské účty

Provoz počítačové sítě a celofakultních služeb FIT ČVUT zajišťuje na fakultě oddělení ICT. Celouniverzitní služby (např. aplikace KOS) poskytuje Výpočetní a informační centrum ČVUT, zkráceně VIC.

Obecná pravidla používání sítě ČVUT stanovuje příkaz rektora č. 8/99. Tento dokument a řadu dalších informací pro studenty i zaměstnance naleznete (po přihlášení) na univerzitním dokumentovém úložišti (Sharepoint) Inforek.

Kopie tohoto dokumentu je uvedena v sekci Dokumenty.

Uživatelská jména a hesla

Po zápisu do studia nebo nastoupení do pracovního poměru Vám bude univerzitou přiděleno uživatelské jméno – login odvozené z Vašeho jména a příjmení (např. novakj23). Tento login Vám pak bude fungovat pro přihlášení do většiny aplikací provozovaných fakultou, univerzitou (VIC) nebo jinými fakultami ČVUT.

Výjimku tvoří přihlášení do cloudových aplikací Office 365 provozovaných ČVUT na adrese office365.cvut.cz. Zde zadávejte uživatelské jméno ve tvaru login@cvut.cz (např. novakj23@cvut.cz).

Další výjimkou je pak přihlášení do cloudových aplikací Google Suite pod fakulní identitou s uživatelským jménem v podobě login@fit.cvut.cz (např. novakj23@fit.cvut.cz).

Heslo ČVUT

Heslo ČVUT je hlavním heslem na ČVUT a slouží pro přihlášení do většiny fakultní i celouniverzitních aplikací. Potřebujete ho například pro:

  • vstup do studijního systému školy KOS (přihlašování na zkoušky, tvorba rozvrhu apod.)
  • přihlašování k počítačům v učebnách fakulty
  • práci s elektronickou poštou
  • přihlašování do webových aplikací fakulty (např. aplikace pro sdílení studijních materiálů Courses)

Kde si heslo nastavím?

Při zápisu do studia si připomenete kód Vaší přihlášky na ČVUT. Ten spolu s Vaším datem narození použijete druhý nebo další den po zápisu ke zjištění uživatelského jména a nastavení Hesla ČVUT. K tomu slouží webová aplikace První Heslo.

Další informace k prvnímu nastavení Hesla ČVUT naleznete na portálu IST ČVUT.

Aplikace První Heslo je určena jen pro ty, kteří na ČVUT dosud nikdy nestudovali a Heslo ČVUT nikdy dříve nezískali.

Pokud se na ČVUT vracíte a v minulosti jste již Heslo ČVUT používali, mohlo v době Vaší nepřítomnosti expirovat. V aplikaci Usermap naleznete formulář pro reset hesla, kde si můžete po dobu 6 měsíců od expirace nastavit heslo nové.

Pokud jste své Heslo ČVUT zapomněli nebo od jeho expirace uplynulo více než 6 měsíců, jste nuceni pro jeho změnu osobně navštívit Vydavatelství průkazů ČVUT, kde Vám, po ověření totožnosti, bude umožněno nastavit si heslo nové.

V opodstatněných případech je možné využít možnosti vzdálené změny hesla po telefonu. Bližší informace naleznete na portálu IST ČVUT.

Heslo ČVUT má platnost jeden rok. Uživatel si ho tedy musí pravidelně měnit před uplynutím jeho expirace. Platnost svého hesla naleznete v aplikaci Usermap ve svém profilu.

Heslo FIT

Heslo FIT slouží k přihlášení do systémů IS FIT pro uživatele bez aktivního účtu na ČVUT, jako jsou například absolventi, studenti s přerušeným studiem nebo externisté bez ČVUT účtu.

Heslo FIT dále slouží všem zaměstnancům a studentům fakulty k přihlášení do fakultní VPN a zaměstnancům děkanátu k přihlášení k pracovním stanicím s OS Windows.

Autentizační zdroj k fakultním aplikacím se v určitých situacích (přerušené studium, absolvent) přepíná z Hesla ČVUT na Heslo FIT.

Heslo FIT si můžete nastavit v aplikaci ICT Profil. Do aplikace se přihlásíte Heslem ČVUT.

Pro případ zapomenutí Hesla FIT je vhodné mít v ICT Profilu zaregistrovanou soukromou e-mailovou adresu, jejímž prostřednictvím můžete Heslo FIT též nastavit.

Heslo eduroam

Heslo eduroam slouží pro přihlášení do sítě eduroam s autentizací vůči fakultní RADIUS službě.

Bližší informace naleznete na stránce eduroam.

Kde si heslo nastavím?

Stejně jako Heslo FIT i Heslo eduroam je možné si změnit v aplikaci ICT Profil.

Počáteční systémové heslo

Počáteční systémové heslo vám umožní se poprvé přihlásit do některých počítačových systémů, které budete během studia používat.

Například operační system Solaris na serverech fray. Slova „počáteční systémové“ jsou zvolena úmyslně. Systémové – jde o nezávislý systém, se svými vlastními účty a hesly. Takže po změně hesla na systému Solaris bude nové heslo platit jen pro systém Solaris, nepřenese se do jiných nezávislých systémů. A slovem „počáteční“ rozumíme, že právě tato počáteční hodnota hesla bude nastavena při zakládání účtu v případných dalších nezávislých systémech. Nejčastěji se setkáte pravděpodobně se dvěma takovými nezávislými systémy, Solaris a databázový system Oracle.

Počáteční hodnotu systémového hesla najdete v aplikaci ICT Profile.

Po prvním přihlášení na server fray je doporučeno si přihlašovací heslo pro tento server ihned změnit spuštěním příkazu passwd. Pokud heslo pro službu fray zapomenete, obraťte se s žádostí o jeho reset na adresu helpdesk@fit.cvut.cz.

Specifické použití počátečního systémového hesla poznáte ve specializovaných učebnách 344 (síťová) a 345 (bourací) v Nové budově. Zde se používá počáteční hodnota tohoto hesla pro přihlašování se na HTTP proxy serveru.

Bezpečnost hesla

Hesla nikdy nikomu nesdělujte! Pracovníci školy ani administrátoři serverů z ICT oddělení nemají právo zjišťovat Vaše heslo. Různá varování jako třeba Překročili jste kapacitu poštovní schránky, tady napište heslo kvůli zachování její funkčnosti jsou vždy pokusem o zneužití vašich přihlašovacích údajů.

Ve vlastním zájmu volte hesla dostatečně dlouhá a každé z hesel si nastavte jinak.

Průkaz studenta

Průkaz studenta budete potřebovat při celé řadě příležitostí. Například při vstupu do budov a učeben, včetně počítačové učebny v NTK. Průkaz si vyzvedněte ve Vydavatelství průkazů.

Dokumenty