Jdi na navigaci

.gitlab-ci.yml

PagesFIT poskytují několik ukázkových konfigurací .gitlab-ci.yml pro rychlejší start. Pro nastavení projektu pokračujte postupem v sekci Konfigurace a při volbě .gitlab-ci.yml využijte některou z konfigurací níže.

Jekyll

Více viz oficiální dokumentace generátoru Jekyll a dokumentace našeho image jekyll.

pages:
 stage: deploy
 image: {gl-registry-url}/ict/images/jekyll:4.2
 cache:
  key: gems
  paths:
   - .gems/
 before_script:
  # Install additional dependencies with Bundler, if needed.
  - test -f Gemfile && bundle install
  # FIT_PAGES_* variables are exported by the jekyll image.
  # They are computed based on the project's path and 'domain' in .fit-pages.yml.
  - 'printf "%s\n" "url: https://$FIT_PAGES_DOMAIN" "baseurl: $FIT_PAGES_BASE_PATH" > _config_ci.yml'
 script:
  # Build the site into public/ directory using configuration from your _config.yml
  # and _config_ci.yml generated above.
  - jekyll build --config _config.yml,_config_ci.yml -d public/
  # .fit-pages.yml must copied into public/.
  - cp .fit-pages.yml public/
 artifacts:
  paths:
   - public/
  expire_in: 1 hour

Hugo

Více viz oficiální dokumentace.

pages:
 stage: deploy
 image: {alpine-image-ci-latest}
 variables:
  GIT_SUBMODULE_STRATEGY: normal
 before_script:
  - apk add hugo
 script:
  - hugo
  # .fit-pages.yml must copied into public/
  - cp .fit-pages.yml public/
 artifacts:
  paths:
   - public/
  expire_in: 1 hour

Asciidoctor

Více viz oficiální dokumentace.

pages:
 stage: deploy
 image: {alpine-image-ci-latest}
 before_script:
  - apk add asciidoctor
 script:
  - mkdir -p public/
  # Do whatever you need to generate static content of your web, for example:
  - asciidoctor --destination-dir public/ *.adoc
  # .fit-pages.yml must copied into public/
  - cp .fit-pages.yml public/
 artifacts:
  paths:
   - public/
  expire_in: 1 hour

HTML

HTML a další soubory, které mají být dostupné na PagesFIT, umístěte přímo do adresáře /public ve vašem repositáři.

pages:
 stage: deploy
 image: {alpine-image-ci-latest}
 script:
  # .fit-pages.yml must copied into public/
  - cp .fit-pages.yml public/
 artifacts:
  paths:
   - public/
  expire_in: 1 hour