Jdi na navigaci

Nastavení klientů

Varování:

Dne 30. 11. 2022 končí podpora pro basic autentizaci v protokolech IMAP/SMTP. Nadále bude možné využívání pouze OAuth2. Včas proto přenastavte své klienty pomocí tohoto návodu. Tato změna se dotýká uživatelů Thunderbird a dalších, kteří využívají manuální konfiguraci. Netýká se Microsoft Exchange ActiveSync.

Pro plnou kompatibilitu doporučujeme využívat aplikaci Microsoft Outlook.

 • Lze také využívat výchozí aplikaci operačního systému (Android, iOS, macOS, Windows 10) s podporou Exchange ActiveSync.
 • Návod pro nastavení Thunderbird s využitím OAuth2 se nachází na samostatné stránce.
 • Pokud váš klient toto připojení neumožňuje, nebo z nějakého jiného důvodu potřebujete připojení konfigurovat manuálně, využijte sekci Ručně.

Ručně

Mimo automatické nastavení lze využít i manuální nastavení přes protokoly IMAP/SMTP.

Server příchozí pošty
 • Protokol: IMAP
 • Server: outlook.office365.com
 • Port: 993
 • Zabezpečení spojení: SSL/TLS
 • Způsob ověření: OAuth2
Server odchozí pošty
 • Protokol: SMTP
 • Server: smtp.office365.com
 • Port: 587
 • Zabezpečení spojení: STARTTLS
 • Způsob ověření: OAuth2

Uživatelské jméno ve tvaru <username>@cvut.cz a heslo ČVUT. Odchozí adresa se musí shodovat s preferovanou adresou v aplikaci Usermap.