Jdi na navigaci

Android

Mimo e-mail lze automaticky synchronizovat i přidružené služby Microsoft 365 jako jsou Kalendáře, poznámky atp..

Přidání účtu

Výchozí e-mailová aplikace se může lišit v závislosti na konkrétní distribuci Android. Níže uvedený příklad je tak pouze ukázkový a váš postup se může lišit.

 1. Přejděte do Nastavení  Účty a zálohování  Účty.

  android 01.cs android 02.cs

 2. Zvolte Přidat účet a vyberte Microsoft Exchange ActiveSync z nabídky.

  Upozornění:

  Postup na OS Android se může výrazně lišit v závislosti na konkrétní distribuci. V případě, že není možnost přidat účet typu Exchange, využijte buď ruční přidání nebo oficiálně podporovanou aplikaci Microsoft Outlook.

  android 03.cs android 04.cs

 3. Přihlaste se <username>@cvut.cz a heslem ČVUT.[1]

  Pokračujte stisknutím Přihlásit, následně zvolte Použít

  android 05.cs android 06.cs

 4. V případě, že jsou vyžadována oprávnění pro aplikaci Email, stisknutím Aktivovat je povolte.

  android 07.cs

 5. Účet ČVUT byl úspěšně přidán.

Kalendáře, poznámky atp.

Pro využívání ostatních služeb jako jsou kontakty, kalendář, poznámky apod, je potřeba povolit jejich synchronizaci v nastavení.

Spuštění synchronizace provedete následujícími kroky:

 1. Přejděte do Nastavení  Účty a zálohování  Účty a zvolte váš účet Microsoft Exchange ActiveSync.

  android 08.cs

 2. Zvolte Synchronizovat účet a povolte služby dle libosti.

  android 09.cs android 10.cs

Zobrazení kalendáře ČVUT viz obrázek 1 provedete v aplikaci Kalendář v záložce Kalendáře.

android calendar.cs
Obrázek 1. Ukázka synchronizovaného kalendáře Exchange s aplikací Kalendář.

 1. Viz Účet Microsoft