Jdi na navigaci

E-mail

E-mailové služby jsou dostupné všem studentům, pracovníkům i spolupracovníkům. Jejich provoz je součástí celo-univerzitního řešení Microsoft 365.[1][2]

Webovou aplikaci naleznete na https://outlook.office365.com/[3], možné je také využití poštovních klientů.

Pro komunikaci se svými kolegy, učiteli i ostatními pracovníky využívejte výhradně svou univerzitní e-mailovou schránku. V rámci zvýšení bezpečnosti je doporučené využít podepisování e-mailových zpráv s pomocí osobních certifikátů.

Získání schránky

Adresa e-mailové schránky je ve tvaru username@fit.cvut.cz (např. novakj99@fit.cvut.cz). Zároveň automaticky získáváte alias username@cvut.cz.

Studenti

Studentům zapsaným do bakalářského nebo navazujícího studijního programu v českém jazyce je e-mailová schránka automaticky vytvořena do několika dní po zápisu, v návaznosti na vznik účtu ČVUT. O jejím vytvoření jsou studenti informováni na jejich soukromou e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce.

V ostatních případech[4] schránka automaticky přidělena není, a v případě zájmu je o její vytvoření možné zažádat.

Pracovníci a partneři

Novým pracovníkům (resp. partnerům) není e-mailová schránka automaticky přidělena. Je na každém pracovníkovi, aby o založení své schránky požádal po nastoupení pracovního procesu na FIT.

Pracovníci z jiných součástí ČVUT (např. učitel externista), kde již schránku mají a nebo ti, jejichž povaha spolupráce s fakultou schránku nevyžaduje, mají právo využívat svou dosavadní e-mailovou adresu. I tito pracovníci však musí zajistit, aby v systémech ČVUT měli uvedenou alespoň jednu e-mailovou adresu. Bez evidované e-mailové adresy Vám nebude fungovat přístup do většiny fakultních aplikací a nebudete z těchto systémů dostávat notifikace. Přidání soukromé e-mailové adresy je možné provést v aplikaci Usermap stejně jako při žádosti o fakultní adresu.

Zánik schránky

Proces zrušení schránky nastává až po ukončení všech vztahů k ČVUT.

Studenti

Zániku studentských schránek se věnuje samostatná sekce Konec studia.

Pracovníci a partneři

Jestliže nejste absolventem FIT, bude vám přístup k poštovní schránce zablokován okamžitě po ukončení vztahu (zpravidla v den ukončení nebo vypršení pracovní smlouvy).[5]

Kompletní vymazání dat a trvalé zrušení schránky nastává 500 dní od ukončení vztahu k ČVUT. Vaše e-mailová adresa nikomu dalšímu přidělena nebude.

Upozornění:

Dle příkazu rektora č. 7/2021 Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb ČVUT nejsou uživatelé oprávněni provádět automatické přesměrování mimo ČVUT.

Žádost o vytvoření schránky

Ti, kterým není schránka vytvořena automaticky, o její vytvoření mohou zažádat prostřednictvím aplikace Usermap.

Přihlaste se svým uživatelským jménem a Heslem ČVUT, přejděte do Nastavení  Nastavení emailových adres  Přidat emailovou adresu a stiskněte Požádat o emailovou adresu ČVUT. E-mailová schránka a adresa budou vytvořeny do 6:00 následujícího dne.[6]

Podpora

Nejdříve zkontrolujte, že váš dotaz již nebyl zodpovězen na stránce Často kladené otázky. Pokud ani zde nenajdete odpověď, obraťte se s dotazem na helpdesk oddělení ICT.


  1. Provozovatelem je Výpočetní a informační centrum ČVUT, které zajišťuje centrální e-mailové služby i pro většinu ústavů ČVUT. Přehled využitelných služeb naleznete na portálu IST ČVUT.
  2. Velikost schránky je omezena na 50 GB.
  3. Pro přihlášení využijte váš univerzitní účet Microsoft.
  4. Například studenti studující v anglickém jazyce, účastnící kurzu Celoživotního vzdělávání na ČVUT, zahraniční studenti na krátkodobém studijním pobytu apod.
  5. Více viz https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/email/
  6. Více k žádostem o vytvoření schránky na https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/email/