Jdi na navigaci

E-mail

E-mailové služby jsou dostupné všem osobám s identitou ČVUT.[1] Jejich provoz je součástí celo-univerzitního řešení Microsoft 365, provozované VIC ČVUT. Podrobné informace naleznete na portálu IST ČVUT. Hlavním systémem pro evidenci emailových adres ČVUT, správu privátních adres a volbu preferovaného e-mailu je Usermap.

E-mailové služby se obecně řídí příkazem rektora č.7/2021 Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb na ČVUT a dalšími předpisy. Uživatel je po dobu působení na univerzitě povinen průběžně sledovat obsah své e-mailové schránky. Příkazu současně zakazuje přeposílání emailů adresovaných do schránek vedených na ČVUT

RYCHLÉ ODKAZY
 • Pro přístup do schránky je možné využít webovou aplikaci[2] nebo poštovního klienta.
 • Správu e-mailových adres naleznete v aplikaci Usermap, v záložce Uživatelský profil  Nastavení  Nastavení emailových adres.
 • Pro zvýšení bezpečnosti pomocí podepisování nebo šifrování je možné využití osobních certifikátů.
Upozornění:

Pro správný chod fakultních nebo univerzitních aplikací je nutné disponovat alespoň jednou preferovanou adresou v aplikaci Usermap.

Upozornění:

Nově příchozím osobám na FIT nejsou automaticky zakládány e-mailové schránky. Je tedy na každém uživateli, aby se ujistil, zda v aplikaci Usermap disponuje preferovanou adresou. Viz Preferovaná adresa.

Založení schránky

Pro založení schránky nebo přidání e-mailové adresy využijte následující postup:

 1. Přihlaste se do aplikace Usermap.
 2. Přejděte do záložky Uživatelský profil  Nastavení  Nastavení emailových adres.
 3. Stiskněte tlačítko Vytvořit novou adresu.

  create 01.cs
 4. Ve vyskakovacím okně pokračujte výběrem formátu e-mailové adresy a potvrďte stiskem tlačítka Založit.

  create 02.cs

V případě nově zapsaných studentů bude schránka vytvořena nejpozději následující den.

Uživatelé mohou disponovat několika e-mailovými adresami, tyto adresy jsou vždy svázány s právě jednou e-mailovou schránkou. Pro odesílání je vždy možné využívat pouze jednu e-mailovou adresu.

Preferovaná adresa

Pokud to povaha vaší práce umožňuje, je možné využívat privátní adresu jako preferovanou. Taková adresa však musí být ověřena. V každém případě je doporučeno mít v Usermap uvedenou alespoň jednu privátní adresu.

Pokud již univerzitní schránkou disponujete (např. z jiné součásti ČVUT), není nutné tento postup aplikovat. Pouze se ujistěte, že je daná adresa nastavená jako preferovaná v aplikaci Usermap.

Pro nastavení preferované e-mailové adresy využijte následující postup:

 1. Přihlaste se do aplikace Usermap.
 2. Přejděte do záložky Uživatelský profil  Nastavení  Nastavení emailových adres.
 3. U konkrétní e-mailové adresy stiskněte ikonu úpravy.

  preferred 01.cs
 4. Ve vyskakovacím okně nastavte pole Odesílací do hodnoty Ano a potvrďte stisknutím tlačítka Uložit.

  preferred 02.cs
 5. Správné nastavení preferované adresy lze ověřit v poli Preferovaná e-mailová adresa.

  preferred 03.cs

Zánik schránky

Proces zrušení schránky nastává až po ukončení všech vztahů k ČVUT.

Studenti

Zániku studentských schránek se věnuje samostatná sekce Konec studia.

Pracovníci a partneři

Jestliže nejste absolventem FIT, bude vám přístup k poštovní schránce zablokován okamžitě po ukončení vztahu (zpravidla v den ukončení nebo vypršení pracovní smlouvy).[3]

Kompletní vymazání dat a trvalé zrušení schránky nastává 500 dní od ukončení vztahu k ČVUT. Vaše e-mailová adresa nikomu dalšímu přidělena nebude.

Podpora

Nejdříve zkontrolujte, že váš dotaz již nebyl zodpovězen na stránce Často kladené otázky. Pokud ani zde nenajdete odpověď, obraťte se s dotazem na helpdesk oddělení ICT.


 1. Tj. všem studentům, pracovníkům i spolupracovníkům
 2. Pro přihlášení využijte váš univerzitní účet Microsoft.
 3. Více viz https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/email/