Jdi na navigaci

E-mail

E-mailové služby jsou dostupné všem studentům, pracovníkům i spolupracovníkům. Jejich provoz je součástí celouniverzitního řešení Microsoft Exchange (on-premise) a Office 365 (cloud). Nabízí tak přirozené propojení s ostatními službami jako kontakty, kalendář, poznámky, platformou pro komunikaci prostřednictvím chatu apod.[1]

Provozovatelem je Výpočetní a informační centrum ČVUT, které zajišťuje centrální e-mailové služby i pro většinu ústavů ČVUT. Přehled využitelných služeb naleznete na portálu IST ČVUT.

Pro komunikaci se svými kolegy, učiteli i ostatními pracovníky využívejte výhradně svou univerzitní e-mailovou schránku.

Ke komunikaci nevyužívejte svou soukromou schránku. Riskujete tím, že vás adresát nedokáže spolehlivě identifikovat (pod adresou např. jan.novak@seznam.cz se může vydávat kdokoliv) a může tak vaši korespondenci přehlédnout nebo záměrně ignorovat.

Upozornění:

Důrazně doporučujeme, abyste v souladu s pravidly ochrany osobních údajů na ČVUT nepřesměrovávali poštovní komunikaci mimo kanály schválené fakultou (např. do soukromé e-mailové schránky).

Více viz GDPR desatero, odstavec 4. Elektronická komunikace.

Způsob přístupu k e-mailové schránce se liší dle toho, zda jste student nebo pracovník.

Studenti

Studenti mají své schránky umístěné v cloudovém řešení Office 365, a některé postupy se tak mohou od pracovníků lišit. Více viz Studenti a partneři.

Adresa e-mailové schránky je ve tvaru username@fit.cvut.cz (např. novakj99@fit.cvut.cz).

Studentům čestvě zapsaným do studia některého z programů FIT je e-mailová schránka automaticky vytvořena.

Studentům, kteří na fakultu přijíždějí v rámci krátkodobého studijního pobytu (např. program Erasmus) schránka přidělena automaticky není. V případě zájmu si o její vytvoření mohou zažádat. Fakultní schránka také není přidělena studentům z ostatních fakult ČVUT, kteří si na FIT zapsali předmět v rámci horizontální prostupnosti studijních programů.

Pracovníci

Pracovníci mají schránky umístěné v prostředí Microsoft Exchange, které je provozované přímo v rámci infrastruktury VIC ČVUT (tzv. on-premise řešení). Více viz Pracovníci.

Upozornění:

Z důvodu zachování souladu s politikami přidělování nových e-mailových adres na ČVUT, není novým pracovníkům přidělena e-mailová schránka automaticky, ale je na každém pracovníkovi, aby o založení své schránky požádal po nastoupení pracovního procesu na FIT.

Pokud má pracovník důvod proč tuto schránku nepotřebuje [2], má právo využívat svoji dosavadní e-mailovou adresu. Vždy však musí mít alespoň jednu ze svých e-mailových adres uvedenou v aplikaci Usermap.

Pracovníkům náleží e-mailová adresa ve tvaru username@fit.cvut.cz (např. novakj99@fit.cvut.cz).

Partneři a spolupracovníci

E-mailová schránka není automaticky vytvářena externím spolupracovníkům fakulty (např. učitelům externistům). Je na jejich zvážení, zda schránku @fit.cvut.cz chtějí a budou využívat. Vytvoření e-mailové schránky provedete přes Žádost o vytvoření schránky.

Více viz Studenti a partneři.

Žádost o vytvoření schránky

Ti, kterým není schránka vytvořena automaticky, o její vytvoření mohou zažádat prostřednictvím aplikace Usermap.

Přihlašte se svým uživatelským jménem a Heslem ČVUT, přejděte do Nastavení  Nastavení emailových adres  Přidat emailovou adresu a stiskněte Požádat o emailovou adresu ČVUT. E-mailová schránka a adresa budou vytvořeny do 6:00 následujícího dne.[3]

Není zde to, co hledám

Nejdřívě zkontrolujte, že váš dotaz již nebyl zodpovězen na stránce Často kladené otázky. Pokud ani zde nenajdete odpověď, obraťte se s dotazem na helpdesk oddělení ICT.


  1. Více k Office 365 na https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/office-365/
  2. Např. pokud pochází z jiné součásti ČVUT, kde již schránku má nebo povaha jeho spolupráce s fakultou nevyžaduje používání fakultní schránky
  3. Více k žádostem o vytvoření schránky na https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/email/