Jdi na navigaci

Uživatelské účty

Upozornění:

Vaše hesla nikomu nesdělujte. Nikdo z pracovníků ČVUT nemá oprávnění znát vaše heslo.

Každý student, pracovník nebo partner disponuje účtem ČVUT. Ten slouží pro přihlášení do většiny fakultních i univerzitních systémů a jeho správcem je univerzitní Výpočetní a informační centrum ČVUT.

Během působení na fakultě se však můžete setkat i s některými dalšími přístupovými údaji.

Tabulka 1. Stručný přehled hesel, se kterými se osoby na FIT setkají.
NázevÚčelSprávce
Heslo ČVUT (účet ČVUT)Přihlášení do většiny fakultních i univerzitních systémůVIC ČVUT
Heslo FITPřipojení do fakultní VPNOddělení ICT
Heslo eduroamPřipojení k fakultnímu eduroamVIC ČVUT
Počáteční systémové hesloPřístup do vybraných systémů fakulty (fray, PostgreSQL, Oracle atp.)Oddělení ICT

Účet ČVUT

Vytvoření účtu ČVUT probíhá automaticky po zápisu do studia, v případě pracovníků nebo partnerů vyřizuje personální oddělení. Jeho součástí je unikátní uživatelské jméno. Někdy také uváděno jako username.[1] (ve tvaru např. flynnkev, novakj99). Více k heslu ČVUT viz FAQ Heslo.

Většina úkonů, jako například změna hesla, je prováděna v portálu Usermap (více viz https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/usermap/). K zapomenutému heslu viz Ztráta hesla ČVUT. Více k vytváření účtu a nastavení hesla Moje IT.

Účet Microsoft

Společně s účtem ČVUT je založen účet Microsoft 365. Do těchto služeb spadá například e-mailová schránka nebo Microsoft Teams. Pro přihlašování do služeb Microsoft využíváte uživatelské jméno ČVUT ve tvaru username@cvut.cz a heslo ČVUT.

Z důvodu časté záměny s e-mailovou adresu uvádíme stručné shrnutí (více viz Často kladené otázky):

<username>@cvut.czUživatelské jméno ve službě Microsoft 365, které v kombinaci s heslem ČVUT využíváte pro přihlášení do e-mailové schránky, Microsoft Teams atd.
<username>@fit.cvut.czPrimární e-mailová adresa, ze které odesíláte i přijímáte e-mailovou komunikaci.

Uživatelské jméno pro přihlášení do e-mailové schránky a primární e-mailová adresa se tak liší.

Ztráta hesla ČVUT

Heslo ČVUT vždy po uplynutí jednoho roku expiruje. Expirované heslo je možné obnovit šest měsíců po uplynutí jeho platnosti a to pouze způsoby stanovenými zde (nikoliv v aplikaci Outlook apod.). Po překročení této lhůty pokračujte dle postupu pro obnovu zapomenutého hesla.

Heslo FIT

Heslo FIT v současné době slouží pro:

  • Autentizaci při připojení přes fakultní VPN.
  • Přihlášení k pracovním stanicím s OS Windows pro pracovníky děkanátu.
  • Jako přihlašovací heslo do fakultních systémů pro externisty, kteří nemají aktivní účet ČVUT.

Nastavení hesla FIT viz portál ICT Profil.

Počáteční systémové heslo

Počáteční systémové heslo je heslo, kterým se uživatel přihlašuje do vybraných systémů fakulty (např. fray, PostgreSQL, Oracle nebo některé specializované učebny).

V některých systémech je možné hodnotu systémového hesla, po přihlášení počátečním heslem, změnit (např. fray). Pokud tak uživatel učiní, a následně heslo zapomenete, nezbývá než se obrátit s žádostí o reset hesla na helpdesk oddělení ICT.

Počáteční hodnotu systémového hesla naleznete v aplikaci ICT Profil.

Podpora

V případě ztráty hesla ČVUT pokračujte uvedeným odkazem.

V ostatních případech kontaktujte helpdesk oddělení ICT. Lze se také obrátit na helpdesk@fit.cvut.cz, pokud nedisponujete identitou ČVUT nebo se vám nedaří přihlásit.


  1. Jedná se o unikátní identifikátor složený z příjmení a jména. Po ukončení vašich vztahů z ČVUT nebude přiděleno nikomu jinému. Uživatelské jméno vám bude přiděleno během vytváření účtu ČVUT.