Jdi na navigaci

Uživatelské účty

Upozornění:

Vaše hesla nikomu nesdělujte. Nikdo z pracovníků ČVUT nemá oprávnění znát vaše heslo.

Každý student, pracovník nebo partner disponuje uživatelským účtem ČVUT. Ten slouží pro přihlášení do většiny fakultních i univerzitních systémů a jeho správcem je univerzitní Výpočetní a informační centrum ČVUT.

Během působení na fakultě se však můžete setkat i s některými dalšími přístupovými údaji.

Tabulka 1. Stručný přehled hesel, se kterými se osoby na FIT setkají.
NázevÚčelSprávce
Heslo ČVUT (uživatelský účet ČVUT)Přihlášení do většiny fakultních i univerzitních systémůVIC ČVUT
Heslo FITPřipojení do fakultní VPN a dalšíOddělení ICT
Heslo eduroamPřipojení k fakultnímu eduroamOddělení ICT
Počáteční systémové hesloPřístup do vybraných systémů fakulty (fray, Oracle atp.)Oddělení ICT

Uživatelský účet ČVUT

Vytvoření uživatelského účtu ČVUT – automaticky po zápisu do studia, v případě pracovníků nebo partnerů vyřizuje personální oddělení. Více k vytváření účtu a nastavení hesla Moje IT.

Jeho součástí je unikátní uživatelské jméno[1] (ve tvaru např. flynnkev, novakj99 apod.). Více k heslu ČVUT viz FAQ Heslo.

Většina úkonů, jako například změna hesla, je prováděna v portálu Usermap (více viz https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/usermap/). K zapomenutému heslu viz Ztráta hesla ČVUT.

Účet Microsoft

Společně s uživatelským účtem ČVUT je založen účet ve službě Microsoft 365. Do služeb Microsoft 365 spadá také například e-mailová schránka nebo Microsoft Teams.

Při přihlašování do služeb Microsoft 365 využíváte následující údaje:

  • Uživatelské jméno ČVUT v rámci služeb Microsoft (ve tvaru např. flynnkev@cvut.cz)
  • Heslo ČVUT

Ztráta hesla ČVUT

Heslo ČVUT vždy po uplynutí jednoho roku expiruje. Expirované heslo je možné obnovit šest měsíců po uplynutí jeho platnosti. Po překročení této lhůty pokračujte dle postupu pro obnovu zapomenutého hesla.

Heslo FIT

Heslo FIT v současné době slouží pro:

  • autentizaci při připojení přes fakultní VPN
  • přihlášení k pracovním stanícím s OS Windows pro pracovníky děkanátu
  • jako přihlašovací heslo do fakultních systémů pro externisty, kteří nemají aktivní uživatelský účet ČVUT.

Nastavení hesla FIT viz portál ICT Profil.

Heslo eduroam

Heslo eduroam slouží pro připojení k fakultní síti eduroam. Nastavení hesla eduroam viz portál ICT Profil.

Upozornění:

Existují dvě sítě eduroam. Fakultní a univerzitní, preferujte připojení k fakultní síti viz uvedený návod.

Počáteční systémové heslo

Počáteční systémové heslo je heslo kterým se přihlašujete do vybraných systémů fakulty (např. fray, Oracle nebo některé specializované učebny).

V některých systémech si můžete hodnotu systémového hesla, po přihlášení počátečním heslem, změnit. Pokud tak učiníte a následně heslo zapomenete, nezbude vám než se obrátit s žádostí o reset hesla na helpdesk oddělení ICT.

Počáteční hodnotu systémového hesla naleznete v aplikaci ICT Profil.

Podpora

V případě potíží kontaktujte helpdesk oddělení ICT. V případě ztráty hesla ČVUT pokračujte uvedeným odkazem.


  1. Někdy také uváděno jako username. Jedná se o unikátní identifikátor složený z příjmení a jména. Po ukončení vašich vztahů z ČVUT nebude přiděleno nikomu jinému. Uživatelské jméno vám bude přiděleno během vytváření účtu ČVUT.