Jdi na navigaci

Uživatelské účty

Upozornění:

Vaše hesla nikomu nesdělujte. Nikdo z pracovníků ČVUT nemá oprávnění znát vaše heslo.

Každý student, pracovník nebo partner disponuje účtem ČVUT. Ten slouží pro přihlášení do většiny fakultních i univerzitních systémů a jeho správcem je univerzitní Výpočetní a informační centrum ČVUT.

Během působení na fakultě se však můžete setkat i s některými dalšími přístupovými údaji.

Tabulka 1. Stručný přehled hesel, se kterými se osoby na FIT setkají.
NázevÚčelSprávce
Heslo ČVUT (účet ČVUT)Přihlášení do většiny fakultních i univerzitních systémůVIC ČVUT
Heslo FITPřipojení do fakultní VPNOddělení ICT
Heslo eduroamPřipojení k fakultnímu eduroamOddělení ICT
Počáteční systémové hesloPřístup do vybraných systémů fakulty (fray, Oracle atp.)Oddělení ICT

Účet ČVUT

Vytvoření účtu ČVUT probíhá automaticky po zápisu do studia, v případě pracovníků nebo partnerů vyřizuje personální oddělení. Jeho součástí je unikátní uživatelské jméno. Někdy také uváděno jako username.[1] (ve tvaru např. flynnkev, novakj99). Více k heslu ČVUT viz FAQ Heslo.

Většina úkonů, jako například změna hesla, je prováděna v portálu Usermap (více viz https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/usermap/). K zapomenutému heslu viz Ztráta hesla ČVUT. Více k vytváření účtu a nastavení hesla Moje IT.

Účet Microsoft

Společně s účtem ČVUT je založen účet Microsoft 365. Do těchto služeb spadá například e-mailová schránka nebo Microsoft Teams. Pro přihlašování do služeb Microsoft využíváte uživatelské jméno ČVUT ve tvaru username@cvut.cz a heslo ČVUT.

Z důvodu časté záměny s e-mailovou adresu uvádíme stručné shrnutí (více viz Často kladené otázky):

<username>@cvut.czUživatelské jméno ve službě Microsoft 365, které v kombinaci s heslem ČVUT využíváte pro přihlášení do e-mailové schránky, Microsoft Teams atd.
<username>@fit.cvut.czPrimární e-mailová adresa, ze které odesíláte i přijímáte emailovou komunikaci.

Uživatelské jméno pro přihlášení do e-mailové schránky a primární e-mailová adresa se tak liší.

Ztráta hesla ČVUT

Heslo ČVUT vždy po uplynutí jednoho roku expiruje. Expirované heslo je možné obnovit šest měsíců po uplynutí jeho platnosti. Po překročení této lhůty pokračujte dle postupu pro obnovu zapomenutého hesla.

Heslo FIT

Heslo FIT v současné době slouží pro:

  • autentizaci při připojení přes fakultní VPN
  • přihlášení k pracovním stanícím s OS Windows pro pracovníky děkanátu
  • jako přihlašovací heslo do fakultních systémů pro externisty, kteří nemají aktivní účet ČVUT.

Nastavení hesla FIT viz portál ICT Profil.

Heslo eduroam

Heslo eduroam slouží pro připojení k fakultní síti eduroam. Nastavení hesla eduroam viz portál ICT Profil.

Upozornění:

Existují dvě sítě eduroam. Fakultní a univerzitní, preferujte připojení k fakultní síti viz uvedený návod.

Počáteční systémové heslo

Počáteční systémové heslo je heslo kterým se přihlašujete do vybraných systémů fakulty (např. fray, Oracle nebo některé specializované učebny).

V některých systémech si můžete hodnotu systémového hesla, po přihlášení počátečním heslem, změnit. Pokud tak učiníte a následně heslo zapomenete, nezbude vám než se obrátit s žádostí o reset hesla na helpdesk oddělení ICT.

Počáteční hodnotu systémového hesla naleznete v aplikaci ICT Profil.

Podpora

V případě potíží kontaktujte helpdesk oddělení ICT. V případě ztráty hesla ČVUT pokračujte uvedeným odkazem.


  1. Jedná se o unikátní identifikátor složený z příjmení a jména. Po ukončení vašich vztahů z ČVUT nebude přiděleno nikomu jinému. Uživatelské jméno vám bude přiděleno během vytváření účtu ČVUT.