Jdi na navigaci

ProjectsFIT

Upozornění:
Oznámení o přechodu na ProjectsFIT

Na přelomu zimního a letního semestru 2020/21 dojde k přechodu na nový systém závěrečných prací ProjectsFIT.

Datové migrace existujících závěrečných prací budou provedeny po skončení zimního semestru. Další zadání již nezakládejte ve starém systému, ale vyčkejte na spuštění ProjectsFIT.

Podpora starého systému ze strany FEL ČVUT končí 15. 2. 2021, systém tak již nebude dále dostupný.[1]

Upozornění:
Instrukce pro studenty, kteří ještě nemají zadání závěrečné práce
 1. Ve starém systému vyhledat rámcové téma (viz stará aplikace, My Diploma Thesis and FSE  Topics for reservation).
 2. Mimo systém oslovit vedoucího (např. e-mailem), že máte o téma zájem.
 3. Vedoucí v ProjectsFIT vytvoří nové zadání a přidělí k němu studenta.
 4. Vedoucí odešle zadání ke schválení.
 5. Referent specializace schválí zadání.
 6. Student schválí zadání.
 7. Uzavřít zápis předmětů bez předmětu závěrečná práce (BI-BAP, MI-DIP).
 8. Po 15. 2. 2021 kontaktujte referentku pro SZZ, aby Vám předmět dodatečně zapsala.[2]
Upozornění:
Instrukce pro vedoucí, kteří nechtějí přijít o rozpracovaná zadání

Neschválená zadání se migrovat nebudou. Pokud nechcete přijít o rozpracovaná zadání, nechte je před koncem semestru (14. 2. 2021) schválit. Po skončení semestru budou tato zadání přidána do nového systému.

Platforma ProjectsFIT je dostupná všem studentům, zaměstnancům i spolupracovníkům fakulty. Aktuálně zajišťuje agendu bakalářských a magisterských prací. V budoucnu bude rozšířena i o podporu komerčních projektů a Výzkumného Léta.

Umožňuje nejen přehledné vyhledávání mezi dokončenými projekty, ale především umožňuje spravovat životní cyklus nových projektů od výběru zadání až po odevzdání.

Podpora

V případě otázek k agendě závěrečných prací nebo SZZ kontaktujte referenta/ku pro SZZ.[3]

Pro hlášení chyb nebo návrhu ke zlepšení kontaktujte helpdesk oddělení ICT.


 1. Portály https://zpfit.cvut.cz/ a https://is.fit.cvut.cz/group/intranet/zp
 2. Zadané práce se budou nahrávat do KOSu až od 15. 2. 2021, do té doby předmět nelze zapsat.
 3. Více k SZZ viz https://courses.fit.cvut.cz/SZZ/