Jdi na navigaci

ProjectsFIT

Platforma ProjectsFIT je dostupná všem studentům, zaměstnancům i spolupracovníkům fakulty. Aktuálně zajišťuje agendu bakalářských a magisterských prací. V budoucnu bude rozšířena i o podporu komerčních projektů a Výzkumného Léta.

Umožňuje nejen přehledné vyhledávání mezi dokončenými projekty, ale především umožňuje spravovat životní cyklus nových projektů od výběru zadání až po odevzdání.

Podpora

V případě otázek k agendě závěrečných prací nebo SZZ kontaktujte referenta/ku pro SZZ.[1] Pro hlášení chyb nebo návrhu ke zlepšení využijte následující odkaz.

K datovým zdrojům je možné přistupovat přes REST API. Podrobná dokumentace se nachází na samostatné stránce.


  1. Více k SZZ viz https://courses.fit.cvut.cz/SZZ/