Jdi na navigaci

Konec studia

Ještě před ukončením posledního vztahu k ČVUT je doporučeno si zazálohovat všechna důležitá data z poštovní schránky.

Přerušení studia

Studenti, kteří své studium pouze přerušili, mohou dále schránku využívat bez omezení.

Ukončení studia

Za ukončení studia je z pohledu e-mailových služeb považováno skončení všech vztahů k ČVUT (není žádný další studentský, pracovní nebo externí vztah k některé ze součástí ČVUT).

V opačném případě bude po uplynutí 180 dní od skončení vztahu k ČVUT přístup do e-mailové schránky zablokován.[2] Kompletní vymazání dat a trvalé zrušení schránky nastává 400 dní od skončení vztahu k ČVUT.

Poskytování služeb absolventům a osobám s přerušeným studiem (osobám bez právního vztahu k ČVUT) podléhá platné legislativě, a to ať už zákonům ČR, vyhláškám a nařízením, tak i vnitřním předpisům a nařízením ČVUT.

Je pravděpodobné, že se formát a rozsah takto poskytovaných služeb bude v čase měnit. Rovněž tak z technicko-provozních důvodů může dojít k úpravě výše popsaných služeb.


  1. Absolvent bakalářského studia FIT je z pohledu e-mailu považován za úspěšného absolventa i tehdy, pokud by v navazujícím magisterském studiu neuspěl.
  2. Během této lhůty mají studenti stále přístup do svých schránek a mohou z nich přijímat i odesílat poštu.