Jdi na navigaci

Courses

Platforma Courses představuje prostor pro publikování studijních materiálů. Výstupem je portál https://courses.fit.cvut.cz/, který mimo stránky předmětu nabízí přehledný rozcestník a shrnutí nejdůležitějších informací z propojených systémů jako jsou Fittable nebo Klasifikace.

Rozcestník

Podpora

Mimo oddělení ICT se na platformě Courses významně podílí Katedra aplikované matematiky[1]. V případě potíží nebo jakýchkoliv nejasností se obracejte na helpdesk oddělení ICT nebo na kolegy z KAM:

Platformu se snažíme přizpůsobovat potřebám výuky, jsme tak otevření jakýmkoliv námětům na zlepšení. Courses mimo jiné poskytují otevřené API a je možné je tak pohodlně navázat na další služby.


  1. Dále jen KAM.