Jdi na navigaci

Často kladené otázky

Pro build kontejnerového image používám nástroj docker a dostávám chybu ERROR: Cannot connect to the Docker daemon at tcp://docker:2375. Is the docker daemon running?. Jak chybu vyřešit?

Pro build kontejnerových images doporučujeme používat nástroj buildah nebo přímo image buildah. Pokud i přesto chcete nástroj docker používat, definujte proměnné DOCKER_DRIVER: overlay2 a DOCKER_TLS_CERTDIR: "" v souboru .gitlab-ci.yml, viz ukázková konfigurace:

build:
 image: docker:latest 1
 variables:
  IMAGE_TAG: my-image:latest 2
  DOCKER_DRIVER: overlay2
  DOCKER_TLS_CERTDIR: ""
 services:
  - docker:dind
 before_script:
  - docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY
 script:
  - docker build -t $CI_REGISTRY_IMAGE/$IMAGE_TAG build 3
  - docker push $CI_REGISTRY_IMAGE/$IMAGE_TAG 4
 1. Image docker:latest
 2. Název image
 3. Build image my-image:latest z adresáře build
 4. Příkaz, který pushne image do "Container Registry" aktuálního projektu.
Varování:

V této konfiguraci se využívá image docker:latest stahovaný přímo z Docker Hubu, díky čemuž lze narazit na limit stahování!
Proč nepoužívat image přímo z Docker Hubu?