Jdi na navigaci

Apple učebna

Tento návod se týká učebny: T9:344 Síťová laboratoř / Apple učebna

Zapnutí počítače

Počítač Mac mini v Apple učebně se může nacházet v několika stavech:

 • Zapnutý/Uspaný – svítí bílá dioda na přední straně počítače.
 • Vypnutý – dioda nesvítí.

Vypnutý počítač zapnete stisknutím power tlačítka na jeho zadní straně.

Mac mini ports

Přihlášení

Na přihlašovací obrazovce máte na výběr účet hosta (Guest) a Other pro možnost přihlášení pomocí hesla ČVUT:

 • Účet Guest po odhlášení zahodí všechna nová data.
 • Po přihlášení pomocí hesla ČVUT uvidíte všechna svá data uložená na disku zařízení.

  Upozornění:

  Apple učebna již nevyužívá domovské složky připojené přes síť.
  Data která máte uložena ve svém lokálním domovském adresáři (po přihlášení pomocí hesla ČVUT) mohou být kdykoli vymazána !

  Práci ukládejte na:

Instalace software

 • Instalaci výchozího software pro operační systém macOS provádí administrátor Apple učebny.
 • V případě poškození integrity systému bude počítač obnoven do výchozího nastavení
 • Uživatelé jsou oprávněni použít účet admin pro doinstalaci softwaru, například nástrojů pro Xcode.
  • Přihlašovací údaje jsou: admin/admin
 • Požadavky na instalaci výchozího softwaru zasílejte prostřednictvím služby helpdesk.
 • Pomocí uživatele admin je nainstalován balíčkovač Homebrew.
  • Pokud budete chtít do systému doinstalovat balíček, použijte následující syntaxi v Terminálu:

   su - admin -c "brew install atom"

Nastavení systému

macOS má nastavenu následující politiku:

 • Automatické odhlášení uživatele při nečinnosti nastane za 30 minut.
 • Automatické uspání nastane za 45 minut.
 • Na přihlašovací obrazovce je deaktivována možnost Vypnutí, upřednostňujeme uspání kvůli VNC.
 • Uživatel admin je oprávněn spouštět příkazy sudo bez hesla.
 • Do systému se lze přihlásit pomocí SSH:

  ssh flynnkev@mac344-101.ucebny
 • Výchozí rozložení klávesnice je US.

Vzdálená plocha

 • Studenti a učitelé předmětů BI-IOS a NI-IOS jsou oprávněni k připojení do učebnové sítě společné s počítači Mac pomocí VPN.
 • Pro připojení doporučujeme software jako TightVNC nebo TigerVNC které podporují ověření pomocí VNC hesla

Připojení pomocí VNC viewer (TigerVNC)

 • Spusťte VNC viewer a zadejte adresu hosta (spuštěného počítače Mac mini) ve formátu:

  mac344-[100-112].ucebny

  tedy například:

  mac344-100.ucebny

  Pro připojení k učitelskému počítači

  Select VNC server
 • V nastavení se ujistěte, že máte zaškrtnuto použití Standardního VNC:

  Set authentication method
 • Po potvrzení připojení zadejte heslo k VNC serveru:

  mac344vnc
  Insert password mac344vnc
 • Po spuštění VNC se vám zobrazí přihlašovací obrazovka.

  Důležité:

  Pokud chcete aby nikdo lokálně nesledoval co na počítači děláte, ujistěte se, že je účet Guest přihlášen. Pokud je přihlášen, má u svého popisku zatržítko:

  Login window
  Upozornění:

  Na monitoru připojenému k počítači jde vidět první přihlášený uživatel. Nepřihlašujte se ke svému účtu, pokud není přihlášen účet Guest !

Přístup do učebny

Přístup do učebny viz Seznam učeben.

Podpora

Hlášení problémů

Veškeré problémy nebo nápady na zlepšení hlaste prostřednictvím helpdesk. V případě akutních problémů během výuky kontaktujte ICT oddělení telefonicky +420 22435 8786.