Jdi na navigaci

Často kladené otázky

Snažím se přidat kolegu do skupiny (resp. projektu), ale nedaří se mi jej vyhledat v nabídce. Má vytvořený účet?

Uživatelské účty jsou automaticky vytvářeny pouze osobám jejichž kmenová součást je Fakulta informačních technologií. Pokud pochází z jiné součásti ČVUT, je potřeba se prvně přihlásit do GitLab. Na základě tohoto přihlášení dojde k automatickému vytvoření účtu.

Jestliže i po prvotním přihlášení kolegu/kolegyni nelze přidat, kontaktujte helpdesk oddělení ICT.

Co je to jmenný prostor?

Jmenný prostor je unikátní název sloučený ze skupiny, podskupiny nebo uživatelského jména.

Například projekt s názvem flynnkev na adrese gitlab.fit.cvut.cz/BI-PPA/B201/flynnkev se nachází ve jmenném prostoru BI-PPA/B201 (ve skupině BI-PPA a podskupině B201). Uživatel standardně vytváří nový projekt ve svém osobním jmenném prostoru (jeho název je uživatelské jméno).

Více viz oficiální dokumentace.