Jdi na navigaci

Pravidla

Používání sítě ČVUT se řídí příkazem rektora č. 8/99 ze dne 1. července 1999. Jejím užíváním uživatel potvrzuje, že je prokazatelně seznámen se zásadami správného užívání sítě ČVUT a že písemně potvrdil, že zná a bude dodržovat pravidla jejího používání.

Součástí uvedeného nařízení jsou mimo jiné následující body:

  • (odst. 3.7) Uživatel nesmí používat a šířit nelegální software a bez souhlasu kopírovat a distribuovat části operačního systému a instalovaných programů.
  • (odst. 3.8) Každý uživatel plně odpovídá za veškeré informace, které v počítačové síti ČVUT zveřejnil.
  • (odst. 3.11) Uživateli, který tato pravidla hrubě a úmyslně poruší, bude zakázán další přístup do sítě ČVUT. Tím se nevylučuje další postih vyplývající z porušení povinností pracovníka nebo studenta ČVUT