Jdi na navigaci

Domácí úkoly

Studenti mají v průběhu semestru vypracovávat (domácí) úkoly a předávat je svému cvičícímu ke kontrole. Zadání úkolů je pro všechny studenty předmětu či paralelky stejné. Cvičící může poskytovat zpětnou vazbu k odevzdaným řešením (code-review), diskutovat se studentem, případně si vyžádat opravu a dále nad řešením iterovat.

Příprava

Vytvořte ve své předmětové skupině (např. MI-XYZ) projekt pro zadání úkolů (např. homeworks, assignments). V něm připravte jednotlivé úkoly (např. text zadání, kostra řešení, testy, …), každý v samostatném adresáři.

Ukázková konfigurace

Ukázka 1. student-projects.yml
{course-code}/B172: 1
 description: Student projects for {course-code} in semester {semester}.
 projects:
  - create_for:
    students_of:
     - { course: {course-code}.16, semester: {semester} } 2
    users: 3
     - marshsta
     - brofloky
   path: "%{username}" 4
   student_role: developer 5
   project_settings:
    description: Homeworks for course {course-code}.
    tag_list: [{course-code}, homeworks]
    visibility: private 6
   protected_branches:
    master: 7
     push_access_level: master
     merge_access_level: master
   source_project:
    path: {course-code}/homeworks 8
    branches:
     - { src: master, sync: true } 9 10
 1. Vytvářet projekty v podskupině B172 skupiny MI-XYZ.
 2. Vytvořit/synchronizovat projekt pro každého studenta zapsaného na předmět BI-XYZ.16 v semestru B172…​
 3. …​a navíc pro studenty s uživatelskými jmény marshsta a brofloky.
 4. Studentský projekt bude mít identifikátor odpovídající uživatelskému jménu studenta.
 5. Studentovi přiřadit v jeho projektu roli developer.
 6. Nastavit viditelnost studentského projektu na „private“, aby do něj neviděli ostatní studenti.
 7. Nastavit větev master v repozitáři studentského projektu jako protected, aby do ní student nemohl zapisovat.
 8. Použít repozitář projektu MI-XYZ/homeworks jako „šablonu“ pro vytvoření studentského projektu…​
 9. src: Z repozitáře MI-XYZ/homeworks naklonovat do studentského projektu větev master.
 10. sync: Automaticky synchronizovat všechny změny z větve master repozitáře MI-XYZ/homeworks do studentského projektu.
Výsledek

Každý student má pod skupinou MI-XYZ/B172 připravený svůj projekt (repozitář) pro domácí úkoly (např. MI-XYZ/B172/brofloky). Ve větvi master (výchozí větev) najde zadání úkolů od cvičícího. Tato větev se mu automaticky aktualizuje z projektu se zadáními (např. MI-XYZ/homeworks) a student do ní nemá práva zapisovat. Všichni učitelé předmětu mají do těchto studentských projektů automaticky přístup (skrze práva ve skupině MI-XYZ).

Postup „odevzdání“ úkolu pro studenta

 1. Naklonujte si na svůj počítač repozitář MI-XYZ/B172/<username>, nebo proveďte pull větve master, pokud již repozitář máte naklonovaný.
 2. Vytvořte novou větev z větve master pojmenovanou task-XX, kde XX je číslo úkolu.
 3. Pracujte na úkolu, commitujte změny do větve task-XX a pushujte na server dle libosti.
 4. Jakmile úkol dokončíte, otevřete merge request (MR) z vaší větve task-XX do vaší větve master a přiřaďte v MR vašeho cvičícího do pozice Reviewer.

Pokud cvičící není s vyhotovením spokojený a požádá vás o změny, proveďte je, commitněte a pushněte do stejné větve.

Důležité:

Nezavírejte MR a nevytvářejte nový pro stejný úkol, pro který už jste MR otevřeli! Je to naprosto zbytečné a jen byste tím mátli cvičící. Všechny commity, které po vytvoření MR pushnete do dané větve, se v MR objeví.

Postup kontroly úkolu pro cvičícího

Na https://gitlab.fit.cvut.cz/groups/MI-XYZ/B172/merge_requests najdete přehled všech merge requestů („odevzdaných úkolů“ čekající na kontrolu) v předmětu MI-XYZ pro semestr B172. Můžete si snadno vyfiltrovat merge requesty (MR) přiřazené vám na kontrolu (Reviewer). Jakmile vás student přiřadí v MR do pozice Reviewer, GitLab vám pošle notifikaci e-mailem (pokud si je nevypnete).

 1. Vyberte MR ke kontrole.
 2. Klikněte na Changes a zkontrolujte změny, které student provedl. K libovolnému změněnému řádku můžete připsat komentář.
 3. Pokud jste s prací spokojeni, napište studentovi komentář a MR uzavřete kliknutím na Close merge request (pod formulářem pro zadání komentáře).
Důležité:

MR nemergujte (neklikejte na zelené Merge)! Zbytečně byste tím způsobovali konflikty ve větvi master.