Jdi na navigaci

Laboratoře pro výuku administrace

Tento návod se týká učeben:

 • T9:344 Síťová laboratoř / Apple učebna
 • T9:345 Bourací učebna

Návod k použití

Primární úkol ovládacího SW učeben je umožnit instalaci obrazu operačního systému na lokální disk v počítači a umožnit tak přímý přístup takto nainstalovaného operačního systému k HW.

Jak se liší standardní a zde popisovaný typ učebny?

Standardní počítačové učebny používají předinstalované operační systémy.

 • Jejich nastavení v průběhu semestru není možné měnit.
 • Studenti ani učitelé na ně nemají superuživatelský přístup,
 • proto nelze provádět některé typy experimentů.

Specializované učebny pro výuku administrace systémů a sítí umožňují:

 • Učitelům vytvářet a v průběhu semestru používat různé operační systémy.
 • Provádět jejich úpravy dle vlastního uvážení.
 • Operační systém se mezi cvičeními i při cvičení může měnit podle potřeby učitele i studenta.

Uživatelské role: podrobné návody a často kladené dotazy

Pro obsluhu takových učeben a vytváření images operačních systémů vznikla aplikace, jejíž popis a návod k použití je rozlišen podle role, v níž v učebně pracujete.

Typický průběh cvičení

 1. Před cvičením (blokem cvičení) si učitel zapne učitelský počítač v učebně.
 2. Zvolí „Volba image“.
 3. Z menu poté vybere image předepsanou pro dané cvičení a nastaví jí vhodnou platnost.
 4. V tu dobu zapnuté a na instalaci čekající počítače se samy nainstalují a případně vypnou.
 5. Učebna je připravená na příchod studentů, kteří po zapnutí PC jen zvolí „Boot z lokálního disku“.

Pokud už v učebně studenti jsou, stačí aby počítač restartovali a počítač implicitně přejde do stavu čekání na nahrání image.

Pokud zhruba do 30 minut od zahájení čekání učitel nezvolí image, počítač se vypne. V opačném případě se ze serveru stáhne image operačního systému a nahraje se na lokální disk.

Alternativní průběh cvičení (testy, zkoušky)

 1. Před cvičením (testem) učitel zapne počítače v učebně,
 2. z jednoho z nich zvolí „Volba image“,
 3. z menu poté vybere image předepsanou pro dané cvičení, jíž nastaví krátkou platnost, typicky na jednu minutu.
 4. Zapnuté počítače se samy nainstalují a vypnou.
 5. Učebna je připravená na příchod studentů, kteří po zapnutí PC zvolí „Boot z lokálního disku“.

  Pokud by omylem zvolili instalaci, nepřepíše se jim nainstalovaný OS, protože volba image již v té době nebude platná.

Podpora

Problémy s učebnou hlaste prostřednictvím helpdesk.