Jdi na navigaci

eduroam

Upozornění:
Změny v AR 2022/2023

Probíhá postupná náhrada fakultního hesla eduroam (nastavované v ICT Profile) za celoškolské heslo eduroam (nastavované v Usermapu). Nejpozději do 15. října 2022 si v aplikaci Usermap nastavte heslo eduroam. Nové heslo je možné nastavit stejné jako Vaše původní heslo eduroam FIT.

Pokud si nastavíte zcela nové heslo, důrazně doporučujeme dodržet délku minimálně 12 znaků! Po změně hesla budete při následujícím připojení k síti eduroam vyzváni k zadání hesla, v některých případech bude třeba připojení nastavit znovu, viz sekce Nastavení.

Připojení k wi-fi síti eduroam je dostupné všem studentům, pracovníkům i spolupracovníkům fakulty.

Nastavení

 1. Přístup do sítě eduroam je udělen po vzniku účtu ČVUT (standardně do 24 hodin).
 2. V aplikaci Usermap si nastavte heslo pro eduroam.
 3. Pokračujte návodem k připojení do sítě eduroam dle typu zařízení. Návody pro jednotlivé operační systémy jsou dostupné z navigační nabídky.

Troubleshooting

Před kontaktováním podpory, vyzkoušejte následující možnosti:

 • Ujistěte se, že zadáváte správné přihlašovací údaje.
  • Přihlašovací jméno (nebo také realm nebo username) ve tvaru <username>@fit.cvut.cz .
  • Heslo eduroam které jste si nastavil/a v aplikaci Usermap .
 • Vymažte existující konfiguraci eduroam a opakujte proces konfigurace.
 • Proveďte změnu hesla eduroam v Usermap .
 • Na zařízení se nemohu připojit k internetu, abych stáhl/a konfigurační profil (resp. aplikaci):
  • Následující postup slouží pouze jako nouzové řešení.
  • Připojte se k síti eduroam pouze s pomocí jména a hesla (tj. bez ověřování certifikátu).
  • Po připojení pokračujte v konfiguraci s pomocí profilu (resp. aplikace) viz sekce Nastavení.

V případě neúspěchu využijte sekci Podpora.

Podpora

V případě potíží kontaktujte helpdesk oddělení ICT.

Fakulta provozuje eduroam na dvou místech:

 • Thákurova 9 (T9), tzv. Nová budova ČVUT, úřední sídla Fakulty architektury (FA) a FITu
 • Thákurova 7 (TH:A), budova A v areálu Fakulty stavební od 9. patra vzhůru

Manuální konfigurace

Konfigurační údaje pro případ ruční konfigurace:

Název sítě (SSID)
eduroam
Autentizace
802.1x
Zabezpečení
WPA2/AES enterprise, TLS nejméně verze 1.2
Login a heslo
Uživatelské jméno ve tvaru tvaru <username>@fit.cvut.cz a heslo eduroam.
Ověřování hesla
Protected EAP (PEAP) a MSCHAPv2
Radius server
radius.fit.cvut.cz
Certifikační autorita (CA)
GEANT OV RSA CA 4 < USERTrust RSA Certification Authority (kořenový), viz https://pki.cesnet.cz/cs/ch-tcs-ssl-ca-4-crt-crl.html
Sériové číslo
62:72:9D:8E:3C:7F:99:C1:32:99:AC:BC:D7:4D:38:1F
SHA-1
B2:71:9F:79:E8:08:C2:40:7F:FD:98:F2:58:6B:CF:98:0D:FA:4C:0E
Upozornění:

Pokud při ručním nastavení neuvedete jméno radius serveru nebo vypnete ověřování jeho certifikátu, může vám vaše přihlašovací údaje někdo odposlechnout a vydávat se za vás! Pokud vám váš operační systém neumožňuje tyto parametry nastavit, není možné se z něj bezpečně k eduroam připojovat.