Jdi na navigaci

eduroam

Upozornění:
Neplatný certifikát

Dne 8. března 2021 proběhla obnova certifikátu.

 • Při připojení bude potřeba buď odsouhlasit nový certifikát. Ten se musí shodovat s certifikátem uvedeným níže na stránce.
 • a nebo ručně nastavit certifikát nový (USERTrust RSA Certification Authority).

Oba jsou ke stažení v sekci Podpora, níže na stránce. Více informací naleznete v aplikaci Teams, v kanálu ICT. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na helpdesk oddělení ICT.

Připojení k wi-fi síti eduroam je dostupné všem studentům, pracovníkům i spolupracovníkům fakulty.

Fakulta provozuje eduroam na dvou místech:

 • Thákurova 9 (T9), tzv. Nová budova ČVUT, úřední sídla Fakulty architektury (FA) a FITu
 • Thákurova 7 (TH:A), budova A v areálu Fakulty stavební od 9. patra vzhůru

Nastavení

Upozornění:

Z bezpečnostních důvodů, důrazně doporučujeme využít níže uvedené návody, a připojovat se tak výhradně s pomocí oveřování certifikátu. V opačném případě může dojít k odposlechu a zneužití vaší identity.

 1. Přístup do sítě eduroam je udělen po vzniku účtu ČVUT (standardně do 24 hodin).
 2. V aplikaci ICT Profile si nastavte heslo pro eduroam.
 3. Pokračujte návodem k připojení do sítě eduroam dle typu zařízení:
  1. Android
  2. iOS
  3. Linux
  4. macOS
  5. Windows 10

Používání sítě ČVUT se řídí příkazem rektora č. 8/99 ze dne 1. července 1999. Jejím užíváním uživatel potvrzuje, že je prokazatelně seznámen se zásadami správného užívání sítě ČVUT a že písemně potvrdil, že zná a bude dodržovat pravidla jejího používání.

Součástí uvedeného nařízení jsou mimo jiné následující body:

 • (odst. 3.7) Uživatel nesmí používat a šířit nelegální software a bez souhlasu kopírovat a distribuovat části operačního systému a instalovaných programů.
 • (odst. 3.8) Každý uživatel plně odpovídá za veškeré informace, které v počítačové síti ČVUT zveřejnil.
 • (odst. 3.11) Uživateli, který tato pravidla hrubě a úmyslně poruší, bude zakázán další přístup do sítě ČVUT. Tím se nevylučuje další postih vyplývající z porušení povinností pracovníka nebo studenta ČVUT

Podpora

V případě potíží kontaktujte helpdesk oddělení ICT.

Pokud při ručním nastavení neuvedete jméno radius serveru nebo vypnete ověřování jeho certifikátu, může vám vaše přihlašovací údaje někdo odposlechnout a vydávat se za vás! Pokud vám váš operační systém neumožňuje tyto parametry nastavit, není možné se z něj bezpečně k eduroamu připojovat.

Konfigurační údaje pro případ ruční konfigurace:

Název sítě (SSID)
eduroam
Autentizace
802.1x
Zabezpečení
WPA2/AES enterprise, TLS nejméně verze 1.2
Login a heslo
Uživatelské jméno ve tvaru tvaru username@fit.cvut.cz a heslo eduroam
Ověřování hesla
protected EAP (PEAP) a MSCHAPv2
Radius server
radius.fit.cvut.cz
Certifikační autorita (CA)
GEANT OV RSA CA 4 < USERTrust RSA Certification Authority < AAA Certificate Services (kořenový), viz https://pki.cesnet.cz/cs/ch-tcs-ssl-ca-4-crt-crl.html
Sériové číslo
00:BC:F5:C3:A6:FF:A5:8A:1B:A6:64:A2:79:51:43:05:D9
SHA-1
69:B9:BE:8E:A3:37:96:0A:92:CA:88:94:4B:36:EB:98:54:1C:5D:9B