Jdi na navigaci

GitLab

Fakultní GitLab je dostupný všem studentům, pracovníkům i spolupracovníkům v rámci celého ČVUT. Služba poskytuje centrální uložiště pro Git repozitáře (resp. projekty) a webové rozhraní pro jejich základní správu. Je určena pro studentské, výzkumné i pracovní projekty.

Významnou součástí je automatizace, která poskytuje navazující služby:

 • Hromadné generování repozitářů – například studentům dané paralelky s pomocí dat z KOS.
 • Předmětové skupiny – pro každý předmět je v rámci GitLab založena skupina a vyučující daného předmětu jsou do ní pomocí dat z KOS automaticky přidáni.
 • Courses – automatické generování stránek předmětu.

Základy práce lze provádět přímo ve webovém prostředí bez nutnosti hlubších znalostí nebo instalace jakýchkoli aplikací. Pokročilou nebo rozsáhlou práci je doporučeno provádět lokálně pomocí vzdáleného přístupu.

Přístup

Opravnění pro přístup do fakultního GitLab jsou následující:

 • Osoby spojené s FIT – účet bude vytvořen automaticky v určitém časovém intervalu po zanesení dat do Usermap.
 • Osoby z ostatních částí ČVUT – účet bude vytvořen automaticky při prvním přihlášení.
 • Osoby bez účtu ČVUT – těmto osobám žádá o vytvoření účtu jejich vedoucí pracovník prostřednictvím helpdesku oddělení ICT.
  • Vedoucí pracovník je také povinnen oddělení ICT informovat o případném zániku vztahu této osoby.
  • Přihlášení do fakultního GitLab poté probíhá pomocí přihlašovacího formuláře pod záložkou Standard, nikoliv Usermap.

Oprávnění

 • Studenti – nejvýše 100 projektů, nemohou zakládat skupiny.
 • Pracovníci – nejvýše 999 projektů, mohou zakládat skupiny.
 • Osoby bez účtu ČVUT – nejvýše 10 projektů, nemohou zakládat skupiny, nemají přístup k interním projektům nebo skupinám.

Uvedené počty maximálního počtu projektů mohou být na základě žádosti podané na helpdesk oddělení ICT individuálně upraveny.

Zrušení účtu

Po ukončení všech vztahů s ČVUT dochází k automatickému zablokování účtu.[1] Zachování dosavadní práce (repozitáře, skupiny, příspěvky apod.) po zablokování účtu není garantováno. V případě potřeby zachování přístupu kontaktujte helpdesk oddělení ICT.

Podpora

V případě potíží nebo specifických potřeb pro projekt nebo výuku kontaktujte helpdesk oddělení ICT.


 1. Vztahuje se i na úspěšné absolventy s absolventskou rolí.