Jdi na navigaci

Místnosti

Následující návod se věnuje prostorám provozovanými FIT, a to konkrétně v budovách T9, TH a v budově Národní technické knihovny (dále jen NTK).

Vstup do těchto budov je umožněn všem studentům i pracovníkům s pomocí průkazu ČVUT.

Podrobný popis k jednotlivým typům místností naleznete v navigaci. Podrobnosti k ovládání učeben (okna, žaluzie, projektor atp.) naleznete na stránce Provozní údaje.

Značení

Značení místností je v rámci ČVUT jednotné (tzv. KOS značení), viz následující příklad:

 1. Kód budovy (více viz tabulka Přehled použitých kódů budov).
 2. Blok budovy (pokud je budova členěná na bloky).
 3. Číslo místnosti (kde předpona je číslo podlaží, případně s značí suterén).
rooms kos

Další příklady:

 • TK:BS – Národní technická knihovna, Ballingův sál.
 • T9:312a – Thákurova 9 (FA) třetí patro, místnost 312, část a.
 • TH:A-s135 – Thákurova 7 (FSv), blok A, suterén, místnost 135. (výtahem do -1 a nebo po schodišti)
 • TH:A-1324 – Thákurova 7 (FSv), blok A, 13. patro, místnost 1324.
 • TH:D-1122 – Thákurova 7 (FSv), blok D, místnost 1122. (z 2. patra budovy A přejděte přes most do budovy D, vstup do posluchárny na 2. patře)
 • T2:D3-309 – Technická 2710/2 (FEL), blok D3, 3. patro, místnost 309.
 • KN:E-230 – Karlovo náměstí 293/13 (FEL), blok E, 2. patro, místnost 230.
Tabulka 1. Přehled použitých kódů budov
Kód budovyAdresaPoznámka
JPJugoslávských partyzánů 1580/3CIIRC (více viz plán budovy)
T9Thákurova 9, Praha 6FA, někdy také jako Nová budova ČVUT (více viz plán 3. patra).
THThákurova 7, Praha 6FSv (více viz plán pater 9-14, plán areálu FSv)
TKTechnická 2710/6, Praha 6Národní technická knihovna
T2Technická 2710/2, Praha 6FEL (více viz plán budovy)
T4Technická 2710/4, Praha 6FS (více viz plán budovy)
KNKarlovo náměstí 293/13, Praha 2FEL, FS
JULPod Juliskou 1805/4, Praha 6ÚTVS, FS

Národní technická knihovna

V NTK se nachází:

Připojení k internetu

Ve všech prostorách je zajištěný přístup k bezdrátové síti eduroam.

Upozornění:

Přístup do sítě s pomocí fyzického připojení je umožněn pouze pracovníkům a doktorandům. V žádném případě nerozpojujte již existující kabeláž.

Pořádání akcí

Pro pořádání akcí je potřeba získat souhlas s užíváním prostor. Za pořádanou akci zodpovídá právě jedna odpovědná osoba.

Je doporučeno prvně kontaktovat helpdesk oddělení ICT ohledně technického zajištění, konzultace BOZP apod. Pro získání souhlasu se následně obraťte na kancelář tajemníka fakulty.

V případě, že během akce potřebujete využít školní počítače, navštivte sekci Používání počítačů během akcí.

Podpora

Užíváním společných prostor se uživatel zavazuje k dodržování provozního řádu dané místnosti.

Uživatel je mimo jiné povinen při odchodu zavřít dveře a okna. Případný postih včetně náhrady škody (déšť při nezavřeném okně apod.) budou řešeny v souladu s provozním řádem konkrétní místnosti.

Jak hlásit závady ?

Závady v místnostech spravovaných ICT oddělením FIT oznamte na helpdesk oddělení ICT (viz provozní řád místností ČVUT FIT). V případě nutnosti řešit závadu neodkladně volejte na telefonní linku +420 22435 8786.

Závady v místnostech fakulty stavební oznamte telefonicky na lince: +420 22435 9700.

Závady v místnostech fakulty architektury oznamte prostřednictvím e-mailu na adresu cit@fa.cvut.cz nebo telefonicky na lince: +420 22435 6262.

Více informací naleznete zde.

Důležité:
Důležitá telefonní čísla
 • Velín Fakulty stavební ČVUT +420 22435 5469.
 • Recepce Fakulty architektury ČVUT +420 22435 6222.