Jdi na navigaci

Často kladené otázky

Změna pořadí položek v navigaci
Tato funkcionalita bohužel není v tuto chvíli dostupná. Pořadí je určeno pomocí názvu souboru.
Špatné nahrazování pomlček v odkazech (AsciiDoc)

Dvojitá pomlčka -- je překladačem nahrazena (a to i v odkazech), což činí odkazy nefunkčními.[1] Řešením je provést escapování např.

Původní text: link:https://muj.cz/uzasny--odkaz

Nový text: link:++https://muj.cz/uzasny--odkaz++

Chyba include file not found (AsciiDoc)
Při používání makra include a xref v jednom souboru dochází k chybě include file not found, generování však skončí úspěchem. Jedná se o známou chybu.

  1. Více viz https://gitlab.fit.cvut.cz/course-pages/course-pages/issues/181