Jdi na navigaci

Procesy

Tato sekce detailně popisuje životní cyklus závěrečné práce, její stavy a akce jednotlivých rolí.

Změna terminologie - Termíny přemapovány nově následovně:
 • téma → zadání,
 • rámcové téma → téma

Vypsání tématu (dříve rámcové téma ZP)

ProjectsFIT umožňuje vypsání témat, která si studenti mohou procházet a hledat mezi nimi téma své budoucí práce.

Rámcová témata, která si uživatelé vytvořili ve starém systému závěrečných prací, byla migrována. Tato témata jsou však nastavena jako neveřejná a je na každém uživateli, aby svá témata prošel a případně zveřejnil studentům.

Pro vypsání tématu přejděte do Témata  Vytvořit téma. Vyplňte potřebné údaje včetně toho, jakým způsobem má student o dané téma projevit zájem (běžně stačí e-mail). K úpravám tématu se lze kdykoliv vrátit, a to i po zveřejnění.

Poté, co student projeví o dané téma zájem[1], přistoupí vedoucí k vytvoření zadání, a to stisknutím tlačítka Vytvořit zadání závěrečné práce v detailu tématu.

Následuje proces schvalování zadání.

Tvorba a schvalování zadání (dříve téma ZP)

Koncept

Vedoucí připravuje zadání na míru studentovi. Společně na zadání spolupracují.

Předpokládá se, že:
 • Student se zněním souhlasí.
 • Student nehodlá dělat změny.

Specializace a typ práce se odvozují od studia studenta, tudíž nelze přidělit studenta, který nemá vybranou specializaci. Práci v tomto stavu vidí pouze vedoucí ve svém přehledu Mé závěrečné práce.

Po navržení zadání ke schválení, přechází práce do stavu Navržená.

docs diagram state thesis 20210118.cs
Obrázek 1. Stavový diagram schvalování zadání

Navržená

Probíhá schvalovací proces zadání. Vedoucí má možnost proces přerušit a vrátit práci do stavu Koncept.

Zadání je v tuto chvíli dohledatelné ostatními uživateli na stránce Vyhledávání závěrečných prací.

Čeká na schválení referentem specializace

Referent specializace kontroluje správnost zadání a má možnost schválit nebo vrátit k revizi. Při vracení k revizi uvádí komentář se změnami, které má vedoucí zapracovat.

Pokud vedoucí chce provést malé změny, ale chce aby zadání bylo dohledatelné a referent o něm měl povědomí, má možnost zadání také vrátit k revizi a změny zapracovat.

Vráceno k revizi

Vedoucí zapracovává změny. Pokud zadání vrátil referent specializace, v seznamu událostí má vedoucí k dispozici komentář referenta s instrukcemi k zapracování.

timeline.cs
Obrázek 2. Obrázek se zvýrazněným komentářem s instrukcemi k zapracování.

Čeká na přijetí studentem

Student se v tuto chvíli zavazuje, že na zadání bude pracovat. V tuto chvíli stav práce závisí na studentovi, pokud se jedná o omyl a student nechce na práci pracovat, má možnost práci zamítnout.

Zamítnuto studentem

Je na vedoucím, aby tuto situaci řešil. Student zamítl a je vhodné práci buď přerušit a nebo se studentem probrat další kroky, pokud byl důvod zamítnutí jiný.

Přijato studentem

Schvalovací proces je úspěšně u konce a práce automaticky přechází do stavu Zadaná.

Zadaná práce

Práce se automaticky nahrává do KOSu a student si může zapsat předmět pro závěrečnou práci.

Dochází k výběru oponenta. Student se v tuto chvíli přihlašuje k SZZ a odevzdává práci.

Oponent

Hledání prací bez oponenta

Pro vyfiltrování prací bez oponenta, využijte přepínač Bez oponenta.

no opponent.cs

Návrh a schválení oponenta

Na seznam kandidátů na oponenturu vede odkaz z náhledu práce Lidé  Oponent  Seznam kandidátů.

rev prop link.cs

Pro navržení kandidáta je nutné, aby schválil kandidát a referent specializace. Po souhlasu obou stran je kandidát automaticky přidělen k práci jako oponent.

Návrh zaniká při zamítnutí jednou z těchto rolí:

 • Autor návrhu
 • Kandidát
 • Referent specializace
accept opponent.cs

Přihlášení k SZZ

Studenti jsou e-mailem referentkou SZZ informování o nově vypsaný termínech v KOSu. Studenti se ke státním závěrečných zkouškám přihlašují v KOS, nezávisle na systému ProjectsFIT.

Upozornění:

Upozorňujeme, že po přihlášení k termínu pro SZZ se Vám určí pevný termín pro odevzdání práce. Ten je dán atributem Uzávěrka přihlášení.

 1. Přihlaste se do systému KOS a přejděte na záložku Státní zkoušky  Státní závěrečné zkoušky.
 2. V sekci Termíny SZZ si vyberte vyhovující termín a stiskněte tlačítko Přihlásit.

  kos szz 1.cs
  kos szz 2.cs

Odevzdání práce

Pro odevzdání práce využijte následující postup:

 1. Nejprve exportujte zadání a vložte jej do vaší závěrečné práce.
 2. Odevzdejte práci v ProjectsFIT.

Export zadání do PDF

 1. V ProjectsFIT přejděte na detail závěrečné práce.
 2. V pravém horním rohu stiskněte tlačítko stažení.

  assignment assignment.cs

Vložte vygenerované zadání na 1. stranu vaší práce.

Odevzdání práce v ProjectsFIT

Na detailu své práce v ProjectsFIT klikněte na tlačítko Odevzdat práci.

thesis submission.cs

Nahrání práce:

 • Vyplňte povinné údaje (abstrakty, klíčová slova).
 • Nahrajte PDF s textem práce.
 • Nahrajte přílohy. Přílohou může být odkaz (např. na repozitář se zdrojovým kódem na GitLabu – nezapomeňte tento repozitář zveřejnit) nebo soubor ve formátu .zip.

Potvrzení:

 • Atributy a odevzdanou práci můžete průběžně ukládat pomocí tlačítka Uložit.
 • Pokud jste s prací hotovi a chcete finálně odevzdat k posudkům, použijte tlačítko Odevzdat práci.

Práce čeká na posudky

Dochází k odevzdání posudku oponenta a vedoucího. K vytvoření posudku využijte následující postup:

 1. V ProjectsFIT přejděte na detail závěrečné práce.
 2. V akčním panelu ve vrchní části obrazovky stiskněte tlačítko Vytvořit posudek.

 1. Student projevuje zájem mimo ProjectsFIT a to způsobem, který určí zadavatel tématu (běžně stačí e-mail).