Jdi na navigaci

Návod pro autory images

Autorem image může být pouze učitel registrovaný u správce učebny (oddělení ICT). Při registraci obdržíte aktuální učebnové a učebnové učitelské heslo (pro upload a plánování image pro učebnu).

Boot menu

Boot menu může mít řadu položek, ale jen několik z nich je vyhrazených jen autorům image.

Upload image

Volba je chráněna učebnovým heslem.

 1. Zvolit v boot menu „Upload image“.
 2. Po nastartování aplikace je třeba se přihlásit učebnovým učitelským jménem a heslem, vyplnit jméno nové image (aplikace kontroluje, zda je dosud nepoužité), vyplnit popis image.

  Obě tyto položky se zobrazují při výběru image.

 3. Vyplnit další údaje o image (nejdůležitější je údaj, zda studenti mají právo znát heslo administrátora, taková image pak nesmí být instalována mimo bourací a síťové učebny).
 4. Po potvrzení úmyslu založit novou image je provedeno nahrání na server.
 5. Po skončení nahrávání aplikace čeká na potvrzení uživatelem, počítač se tedy sám nevypne.

Často kladené dotazy

Jak připravit image?

Upload image předpokládá DOS nebo GPT label disku a zaarchivuje jej od prvního sektoru do konce vybrané partition + datový blok navíc (aktuálně je blok nastaven na 64 MiB). To umožňuje mít platnou swap-partition uloženou za primární, jelikož zkopírovat z ní stačí jen hlavičku.

V budoucnosti je možné, že přejdeme na kopírování přesné velikosti podle velikosti poslední ukládané partition. UUID a label swapu budu případně inicializovat podle nějakého schématu. Z dlouhodobé perspektivy je bezpečné si při prvním startu systému inicializovat swap na svoje hodnoty.

Pokud chcete malou image a početné rozdělení disku, tak na první partition umístěte systém a v něm případně skripty, které naformátují nebo jinak připraví souborové systémy při prvním startu nainstalovaného operačního systému.

Image je před uložením komprimována, před přípravou nové image je proto velmi vhodné používané partitions napřed přepsat, například nástrojem dd.

Pokud používáte extended partition v DOS schématu dělení disků, tak tato partition nejde vybrat jako limit pro kopírování. Kopírování může skončit pouze případnou logickou partition uvnitř.

Jak nastavím proxy pro instalaci a aktualizaci systému? http_proxy mám nastavenou, ale nefunguje to.

Pokud jde o distribuci založenou na .deb balíčcích, instalační prostředí na to aktuální uživatelské nedbá. Je potřeba doplnit nastavení do souboru /etc/apt/apt.conf, v našem případě:

Acquire::http::Proxy "http://jmeno:heslo@10.0.1.13:3128/"

IP adresa proxy pro danou učebnu je autoritativně uvedena v části Konfigurace sítě.

Jak nastavit proxy pro uživatele?
V prohlížečích je optimální ponechat zapnutou volbu autodetekce, pro bourací síť je zapnutá podpora protokolu Web Proxy Auto-Discovery (WPAD). Pro ostatní části systému, respektující proměnné prostředí, lze nastavit:
Jak připravit a zmenšit velikost Windows image?
 • Zbavte se všech nadbytečných národních prostředí.
 • Odinstalujte všechen nadbytečný SW.
 • Zakažte pagefile.sys v nastavení virtuální paměti.
 • Zrušte hyberfil.sys pomocí powercfg.exe -h off
 • Defragmentujte pomocí dfrgui
 • Vynulujte volné místo pomocí sdelete -z drive:

  SDelete - Secure Delete v1.51
  Copyright (C) 1999-2005 Mark Russinovich Sysinternals
  www.sysinternals.com
  usage: delete [-p passes] [-z|-c] [drive letter]
  -c Zero free space (good for virtual disk optimization)
Jak smažu image?
Napište správci učebny.
Zmizela mi image, ale nikoho jsem o to nežádal.
Nejméně rok (> 366 dní) nepoužité images jsou kandidátkami na smazání. Nejsou mazány automaticky, ale podle potřeby místa na disku nebo pokud je menu výběru image příliš dlouhé.
Zmizela mi image, ale nikoho jsem o to nežádal a navíc byla nová a používaná.
Byla to nejspíš unixová image a z učebnového serveru na ni nefungoval vzdálený SSH přístup pro vzdálenou správu (vypínání/reboot) stanice. Pokud je spuštěné sshd a povolen přístup ze serveru (IP serveru), tak asi chybí nahraný SSH klíč. /root/.ssh/authorized_keys