Jdi na navigaci

Značení místností

Na ČVUT se používá dvojí značení místností – evidenční kód vycházející z Komponenty majetek (GTF) a krátký kód používaný v KOSu. Z praktických důvodů se v běžné komunikaci používají právě KOSí kódy místností.

GTF značení

GTF zajišťuje jedinečné značení místností napříč celým ČVUT. Jedná se o 15místný kód fixní délky skládající se ze tří částí – označení budovy a příp. bloku, patra a místnosti. Tyto části se oddělují pomlčkou, která se používá i jako zástupný znak pro prázdné místo.

0 4 9 B 3 - p 0 2 - s 2 0 3 a
\___/ \_/  | \_/  \_____/ |
 |  |  | |    |  +-- část místnosti (pokud je místnost dělená) [0-1 zn.]
 |  |  | |    +------- číslo místnosti [1-4 zn., zarovnané doprava]
 |  |  | +--------------- podlaží [2 zn.]
 |  |  +------------------ nadzemní (n) / podzemní (p) / mezanin (m) [1 zn.]
 |  +----------------------- blok budovy (pokud budova má bloky) [0-2 zn., zarovnané doleva]
 +---------------------------- číslo budovy [3 zn.]

Příklady: 026A–n13-1333-, 022D–p01-s155-, 057—​m01-m109-, 057—​n01----8a, 049B3-p02-s203a

KOSí značení

KOS z historických důvodů nepřebírá kompletní GTF kódy místností, ale používá vlastní způsob zakódování. Z GTF kódu přebírá číslo místnosti (a příp. části místnosti) a blok budovy. Číslo budovy nahrazuje alfanumerickou zkratkou budovy, typicky dvoumístnou. Vypadá to, že záznamy jsou v KOSu udržovány částečně ručně a neexistuje žádná převodní tabulka, neb se zde vyskytují nekonzistence a chyby.

T 2 : B 3 - s 2 0 3 a
\_/ \___/  \_______/
 |  |     |
 |  |     +------ číslo místnosti a příp. část místnosti
 |  +---------------- blok budovy uvozený dvojtečkou (pokud budova má bloky)
 +--------------------- kód budovy

Příklady: TH:A-1333, T9:312a

Pro potřeby převodu GTF kódu na KOSí kód bylo sestaveno mapování mezi GTF čísly budov a KOS kódy budov (viz gtf-to-kos.txt). Kvůli zmíněným nekonzistencím a chybám v KOS nedává převod vždy stejný kód jako je v KOS, ale většinu případů mapuje správně.