Jdi na navigaci

Ovládání tiskáren

Všechny tiskárny poskytují jednotné ovládací rozhraní a umožňují barevný tisk, kopírování i skenování.

Přihlášení na tiskárnu

Pro odemčení ovládacích prvků tiskárny je potřeba se autorizovat, a to s pomocí:

Po 5 minutách neaktivity dojde k automatickému odhlášení.

Tisk

Vytištění úlohy na tiskárně

 1. Odešlete dokumenty k tisku na tiskový server. Využít lze počítač nebo mobilní aplikaci.
 2. Autorizujte se u libovolné tiskárny.
 3. Pro tisk všech vašich tiskových úloh využijte možnost Vytisknout vše.

  print queue 01
 4. Pro tisk pouze vybraných úloh zvolte Moje úlohy, vyberte požadované úlohy a tisk potvrďte stisknutím ikony tisku v pravém horním rohu.

  print queue 02
 5. Z tiskárny se poté nezapomeňte odhlásit.

Tisk z USB

 1. Vložte flash disk do USB portu.
 2. Zvolte Tisk z USB.

  menu
 3. Zvolte požadovaný dokument a pokračujte stisknutím Tisk.

  print usb 01
 4. Pro počet kopií zvolte požadované číslo na klávesnici tiskárny nebo stiskněte Počet kopií v pravém horním rohu a navolte počet přímo na obrazovce.

  print usb 02
 5. Potvrďte stisknutím tlačítka Spustit.
 6. Vyjměte flash disk z USB portu.
 7. Z tiskárny se poté nezapomeňte odhlásit.

Kopírování

 1. Vložte dokument do podavače nebo na snímací plochu skeneru.
 2. Zvolte Kopírování.

  menu
 3. Navolte počet kopií a potvrďte stisknutím tlačítka v dolní části obrazovky.

  copy 01
 4. Z tiskárny se poté nezapomeňte odhlásit.

Skenování

Skenování do e-mailu

 1. Vložte dokument do podavače nebo na snímací plochu skeneru.
 2. Zvolte Skenování do emailu.

  menu
 3. Potvrďte stisknutím tlačítka v dolní části obrazovky.

  scan email 01
 4. Dokument bude zaslán do schránky vaší preferované e-mailové adresy, kterou máte nastavenou v Usermapu. Naskenovaný dokument lze také nalézt ve webovém rozhraní tiskového serveru.
 5. Z tiskárny se poté nezapomeňte odhlásit.

Sken do USB

 1. Vložte flash disk do USB portu.
 2. Vložte dokument do podavače nebo na snímací plochu skeneru.
 3. Zvolte Sken do USB.

  menu
 4. Zvolte Uložit soubor.

  scan usb 01
 5. Potvrďte stisknutím tlačítka Spustit.

  scan usb 02
 6. Vyjměte flash disk z USB portu.
 7. Z tiskárny se poté nezapomeňte odhlásit.

Odhlášení

Odhlaste se stisknutím ikony zámku v pravém horním rohu hlavní nabídky nebo stisknutím tlačítka Logout na klávesnici tiskárny.

lock

Autorizace mobilní aplikací

U tiskárny se lze autorizovat i pomocí mobilní aplikace MyQ X Mobile Client. Pro odemčení je potřeba mít aplikaci správně nastavenou, být přihlášen a mít přístup k internetu.

 1. Spusťte aplikaci MyQ X Mobile Client.
 2. Přihlaste se uživatelským jménem a heslem ČVUT.
 3. Prostřednictvím menu v levém horním rohu vyberte možnost Unlock via QR code.

  unlock 03 unlock 04

 4. Na ovládacím panelu tiskárny zvolte ikonu QR kódu v pravém horním rohu.

  Pokud je tiskárna v režimu spánku, spusťte ji tlačítkem Home v levé části.

  unlock 01 unlock 02

 5. Namiřte fotoaparát telefonu na ovládací panel tiskárny.
 6. Ovládání tiskárny je odemčeno.