Jdi na navigaci

Domovské adresáře

Všem osobám spojeným s FIT jsou společně s uživatelskými účty po přihlášení do operačního systému v učebnách vytvořeny i jejich vlastní domovské adresáře.[1]

Tyto adresáře slouží primárně jako úložiště pracovních dat z PC v učebnách nebo respiriích a jsou sdílené mezi OS Windows a OS Linux.

Na těchto PC tak dochází k automatickému přesměrování adresářů $HOME v případě OS Linux [2] a %USERPROFILE% v případě OS Windows.[3][4]

Adresáře Desktop, Downloads, Documents, Pictures, Music a Videos jsou v OS Windows a OS Linux společné.[5]

Velikost domovského adresáře uživatele je omezena na 50 GB.

Upozornění:

Domovské adresáře jsou považovány pouze za pracovní, a nejsou tak zálohovány. Fakulta za uložená data neručí. Pro důležitá data využijte jiná úložiště, např. OneDrive.

Vzdálené připojení

K domovskému adresáři se lze připojit i vzdáleně, a to mimo PC provozované FIT.

Důležité:

Abyste si mohli domovský adresář připojit, je nutné se alespoň jednou přihlásit v učebně do systému Windows či Linux.

Pro připojení je však potřeba využít některou z možností:

Nastavení připojení domovského adresáře se liší podle operačního systému:

Podpora

Pokud se nelze vzdáleně připojit k domovskému adresáři, zkontrolujte připojení k některé fakultní síti. Více viz sekce Vzdálené připojení.

V případě potíží kontaktujte helpdesk oddělení ICT.


  1. Jako osoby spojené s FIT jsou považování osoby s rolí 18000-SUMA-OSOBA-CVUT (SUMA osoba ČVUT / Fakulta informačních technologií).
  2. $HOME je přesměrován do adresáře linux-home
  3. %USERPROFILE% je přesměrován do adresáře windows-profile.V6
  4. Na OS Windows je domovský adresář připojen také jako síťový disk X.
  5. Například soubory v adresáři Downloads v OS Windows jsou v adresáři Downloads i v OS Linux
  6. Univerzitní VPN je určena pouze pro zaměstnance a doktorandy.