Jdi na navigaci

Domovské adresáře

Všem osobám spojeným s FIT jsou po přihlášení do operačního systému v učebnách vytvořeny i jejich vlastní síťové domovské adresáře.[1]

Tyto adresáře:

 • Slouží primárně jako úložiště pracovních dat z PC v učebnách nebo respiriích.
 • Mají omezenou maximální velikost na 50 GB.
 • Jsou na Windows v učebně automaticky připojeny jako síťový disk X:\.
 • Obsahují:
  • Adresáře s uživatelským profilem dle operačního systému do kterého jste se přihlásili:
   • Windows ⇒ windows-profile.V6 [2]
   • Linux ⇒ linux-home [3]
  • Adresáře sdílené mezi systémy Linux a Windows mezi které patří Desktop, Documents, Downloads, Music, Pictures a Videos.
Varování:

Domovské adresáře jsou považovány pouze za pracovní, a nejsou tak zálohovány. Fakulta za uložená data neručí.

Pro důležitá data využijte jiná úložiště, např. OneDrive.

Vzdálené připojení

K domovskému adresáři se lze připojit i vzdáleně, a to mimo PC provozované FIT.

Důležité:

Abyste si mohli domovský adresář připojit, je nutné se alespoň jednou přihlásit v učebně do systému Windows či Linux.

Pro připojení je však potřeba využít některou z možností:

Nastavení připojení domovského adresáře se liší podle operačního systému:

Podpora

Pokud se nelze vzdáleně připojit k domovskému adresáři, zkontrolujte připojení k některé fakultní síti. Více viz sekce Vzdálené připojení.

V případě potíží kontaktujte helpdesk oddělení ICT.


 1. Jako osoby spojené s FIT jsou považování osoby s rolí 18000-SUMA-OSOBA-CVUT (SUMA osoba ČVUT / Fakulta informačních technologií).
 2. Uživatelský profil Windows obsahující především AppData/Roaming a uživatelské nastavení profilu. Je definován proměnnou %USERPROFILE%.
 3. Domovský adresář uživatele systému Linux obsahující jeho kompletní domovský adresář kromě složek sdílených s Windows. Je definován proměnnou $HOME.
 4. Univerzitní VPN je určena pouze pro zaměstnance a doktorandy.