Jdi na navigaci

Domovské adresáře

Všem osobám spojeným s FIT jsou společně s uživatelskými účty vytvořeny i jejich vlastní domovské adresáře.[1] Tyto adresáře slouží primárně jako úložiště pracovních dat z PC v učebnách nebo respiriích a jsou sdílené mezi OS Windows a OS Linux. Na těchto PC tak dochází k automatickému sdílení adresářů jako např. Desktop, Documents apod.[2][3]

Velikost domovského adresáře uživatele je omezena na 50 GB.

Upozornění:

Domovské adresáře jsou považovány pouze za pracovní, a nejsou tak zálohovány. Fakulta za uložená data neručí. Pro důležitá data využijte jiná úložiště, např. OneDrive.

Vzdálené připojení

K domovskému adresáři se lze připojit i vzdáleně, a to mimo PC provozované FIT. Pro připojení je však potřeba využít některou z možností:

Nastavení připojení domovského adresáře se liší podle operačního systému:

Podpora

Pokud se nelze vzdáleně připojit k domovskému adresáři, zkontrolujte připojení k některé fakultní síti. Více viz sekce Vzdálené připojení.

V případě potíží kontaktujte helpdesk oddělení ICT.


  1. Jako osoby spojené s FIT jsou považování osoby s rolí 18000-SUMA-OSOBA-CVUT (SUMA osoba ČVUT / Fakulta informačních technologií).
  2. Adresáře $HOME v OS Linux nebo %USERPROFILE% v OS Windows.
  3. Na OS Windows je domovský adresář připojen také jako síťový disk X.