Jdi na navigaci

Služby

Technika v NS FIT umožňuje vytvořit velmi rozmanité formy výukových nahrávek, pořadů, streamů a virtuálních studií. V prvních měsících provozu bude NS z důvodu zaběhnutí a optimalizace provozních procesů – jak ze strany obsluhy studia, tak ze strany přednášejících – standardně nabízet pouze jedinou službu, a to tvorbu výukových videí. Jiné využití studia je na domluvě s vedoucím NS. Využití NS při poskytování služeb je centrálně evidováno, aby bylo možné reálně vyhodnocovat jeho vytíženost v čase.

Aktuální služby

Plánované služby

  1. Propagační videa pro VaV
  2. Popularizační podcasty
  3. Moderované živé přenosy
  4. a další