Jdi na navigaci

đź“Ł Aktuality

Aktuality týkající se systémů provozovaných ICT oddělením FIT ČVUT jsou umísťovány na různých místech podle jejich povahy a účelu.

Momentální stav služeb

Aktuální stav služeb ICT lze sledovat na experimentální stránce https://status.fit.cvut.cz/, která je aktualizována automaticky. Na stránce lze nalézt i informace o plánovaných odstávkách systémů.

O probĂ­hajĂ­cĂ­ch vĂ˝padcĂ­ch je informováno oznámenĂ­m na stránkách helpdesk oddÄ›lenĂ­ ICT FIT. V případÄ› vÄ›tších vĂ˝padkĹŻ ÄŤi odstávek je k informovánĂ­ vyuĹľit i kanál Team-FIT  ICT na platformÄ› MS Teams.

Zaznamenané výpadky, o kterých není informováno, nahlašujte prosím na helpdesk.

Novinky v systémech ICT

Vyučující jsou o nejdůležitějších novinkách informování v pravidelném infomailu před začátkem semestru.

V budoucnosti se tyto novinky mohou objevit i na těchto stránkách.

Zpětně nekompatibilní změny

V rámci vývoje systémů je nutné občas provést zpětně nekompatibilní změny. O těch je včas informováno na stránce Zpětně nekompatibilní změny.