Jdi na navigaci

Učebny

Všechny učebny jsou vybaveny počítači pro vyučujícího a projektorem s možností připojení vlastního notebooku pomocí konektoru VGA nebo HDMI. Učebny jsou dále vybaveny standardní technikou pro nahrávání.[1] K dispozici je v každé učebně i bílá tabule pro popis suchými fixy. Návod k používání učebny a projektoru naleznete na SharePointu.

Přístup

Učebny jsou k dispozici uživatelům pouze v provozní době budovy.[2] Režim přístupu studentů do učeben může být:

  • Volný režim
  • Režim s dozorem – studenti se nesmí v učebně zdržovat bez přítomnosti učitele.

Využívání učeben mimo výuku

Orientační využití konkrétní učebny lze nalézt v portálu Timetable nebo na papírovém rozvrhu, který je vylepen u učebny. Pro účely rezervace v případě konání akcí kontaktujte rozvrháře fakulty. Více viz Pořádání akcí.

Počítače v učebnách

Pokud není uvedeno jinak[3], uživatelé se do všech operačních systémů přihlašují s pomocí jména a hesla ČVUT.

Volbu operačního systému lze provést v nabídce po spuštění počítače. Domovské adresáře mezi OS Windows a OS Linux jsou sdílené a lze do nich přistupovat vzdáleně, více viz Domovské adresáře.

Veškeré chyby nebo závady oznamte na helpdesk oddělení ICT. V případě nutnosti řešit závadu neodkladně volejte na telefonní linku helpdesk +420 22435 8786. Závady se v žádném případě nepokoušejte sami odstraňovat a nemanipulujte s kabeláží.

Používání počítačů během akcí

V případě konání akce, které se účastní osoby mimo ČVUT (např. Czechitas, Letní škola, Lvíčata atp.), je možné vytvořit účty i pro tyto osoby. S žádostí se obraťte na helpdesk oddělení ICT s alespoň dvoutýdenním předstihem.[4]

Osoby mimo FIT

V případě, že počítače využívají osoby mimo FIT (avšak v rámci ČVUT), platí následující.

  • Přístup do OS Windows je umožněn bez rozdílu všem osobám ČVUT.
  • Přístup do OS Linux je umožněn pouze osobám s rolí 18000-SUMA-OSOBA-CVUT, 13000-SUMA-OSOBA-CVUT, nebo 11000-SUMA-OSOBA-CVUT.[5]

Pro přístup do OS Linux je možné využít účet hosta – guest. Uživatel guest nevyžaduje k přihlášení heslo. Účet hosta nemá domovský adresář, a proto po restartování či vypnutí operačního systému dochází ke smazání všech dat.


  1. Pro pořízení záznamu ve vyšší kvalitě je možné využít Nahrávací studio.
  2. Učiteli je ve provozní době budovy povolen vstup do učeben bez omezení nehledě na režim přístupu do učebny.
  3. Například v laboratořích nebo některých specializovaných učebnách.
  4. Žádost musí obsahovat počet účtů, datum konání a dobu trvání akce.
  5. Role lze ověřit po přihlášení v aplikaci Usermap.