Jdi na navigaci

CloudFIT

CloudFIT je platforma přístupná všem pracovníkům i studentům[1] fakulty. Slouží pro vytváření a správu uživatelských serverů, tzv. virtuálních strojů. Ty mohou sloužit k jednoduchým účelům (např. webové servery nebo testovací prostředí) až po náročné výpočty, simulace atp.

Platforma CloudFIT zastřešuje několik technologií:

  • OpenNebula
  • Linux kontejnery (LXC) - probíhá testovací provoz
    • Volně přístupné všem uživatelům CloudFIT na základě žádosti podané na helpdesk ICT oddělení.
    • Určené pro uživatele požadující GPU pro svou práci.
    • Do LXC nelze převést existující virtuální stroj z OpenNebula.

Pro studenty

Platforma je v současné době vzhledem k omezeným prostředkům dostupná studentům pouze při řešení závěrečné práce.[2]

Postup, pomocí kterého mohou studenti využít CloudFIT pro své výzkumné projekty, naleznete na stránce Studentské stroje.

Podpora

V případě potíží kontaktujte technického zástupce katedry, případně helpdesk oddělení ICT.


  1. Platforma je vzhledem k omezeným prostředkům studentům dostupná v rámci zvláštního režimu. Více viz Pro studenty.
  2. Případně v rámci jiného výzkumného projektu, který je zastřešován pracovníkem FIT pod konkrétním pracovištěm.