Jdi na navigaci

Často kladené otázky

Snažím se přihlásit do https://outlook.office365.com/, ale dostávám hlášku Nenašli jsme poštovní schránku pro tohoto příjemce. Buď nemá poštovní schránku, nebo nemá přiřazenou licenci.

Pokud jste (nebo jste byl/a v minulosti) v jakémkoliv pracovním vztahu s ČVUT, je na vás nahlíženo jako na pracovníka a vaše schránka se tak bude nacházet na adrese https://mail.cvut.cz/.

Jestližte se ani zde přihlášení nezdařilo, kontaktujte helpdesk oddělení ICT.

Jak nastavím přesměrování?
Postup se liší pro schránku v Office 365 cloud (studenti a partneři) a schránku v Exchange on-premise (pracovníci).
Jaký je rozdíl mezi adresami @fit.cvut.cz, @cvut.cz, @student.cvut.cz apod?
 • username@fit.cvut.cz je vaše primární adresa, ze které odesíláte i příjmáte emailovou komunikaci.
 • username@cvut.cz je váš login v rámci služeb Microsoft a zároveň alias pro vaši fakultní e-mailovou schránku (username@fit.cvut.cz), e-mailovou komunikaci můžete tedy příjmat i na této adrese.
 • username@student.cvut.cz a username@partner.cvut.cz jsou adresy pro studenty, resp. partnery, ostatních částí ČVUT. Studentům, resp. partnerům, FIT náleží adresa username@fit.cvut.cz.
Bude mi fungovat příjem pošty na adrese @cvut.cz?
Ano.
Mohu odesílat poštu z adresy @cvut.cz?

V aplikaci Microsoft Outlook odesíláte ve výchozím stavu poštu z adresy username@fit.cvut.cz. Na základě žádosti podané na helpdesk oddělení ICT lze adresu změnit na username@cvut.cz nebo jmeno.prijmeni@cvut.cz.

V případě, že využíváte poštovního klienta (např. Thunderbird), který umožňuje nastavit adresu odesílatele, můžete odesílat poštu i z adresy username@cvut.cz, a to bez nutnosti žádat oddělení ICT.

Jsem student, ale zároveň jsem uzavřel s ČVUT pracovní smlouvu, co bude s mým e-mailem?

Po uplynutí jednoho týdne ode dne, kdy pracovní vztah vstoupil v platnost, vám bude vytvořena nová schránka v rámci platformy Exchange (více viz Pracovníci).

Původní studentská schránka v Office 365 bude automaticky převedena. O této změně budete v předstihu informován/a. V případě využívání poštovních klientů třetích stran je bude potřeba přenastavit na novou schránku. Viz Nastavení poštovních klientů.

Jsem student a zároveň pracovník, ale pracovní poměr plánuji ukončit, co bude s mým e-mailem?
Jakmile jednou byla nastavena pracovní e-mailová schránka, tak zůstává i po ukončení pracovního poměru. Zrušení e-mailové schránky je vázáno až na přerušení všech vztahů k ČVUT.

Migrace v LS 2020

Jaký bude můj e-mail po migraci?
Úplně stejný, jako před ní. Vaše e-mailová adresa i všechny její aliasy budou zachovány. Obsah Vaší fakultní schránky i Vámi vytvořené adresáře bude zkopírován do nového řešení. O žádná data tedy nepřijdete.
Je něco, o co v rámci migrace přijdu?
Z technických důvodů není možné přenést nastavení webového klienta Roundcube (https://imap.fit.cvut.cz/) jako jsou filtry, podpisy a jiná nastavení. Jejich opětovné nastavení si uživatel bude muset v nové schránce provést sám prostřednictvím webového klienta Outlook.
Do e-mailové schránky jsem přistupoval přes webové rozhraní Roundcube, co se změní?
Adresa webové poštovní aplikace se změní. Více viz studenti a partneři nebo pracovníci.
Do e-mailové schránky jsem přistupoval přes poštovního klienta (např. Thunderbird), co se změní?
Došlo ke změně nastavení poštovních serverů, a proto vám účet v klientovi přestane fungovat. Přenastavte si poštovního klienta podle aktuálních návodů. Více viz studenti a partneři nebo pracovníci.
Co se stane s fakultním Google?
Prozatím nic. Všechny služby fakultního Google (zejména pak Google Drive) s výjimkou nepodporované služby Google Mail (viz níže) zůstávají i nadále v provozu bez omezení. Fakultní Gmail bude centralizován do služby O365 a následně zrušen.
Schránku v O365 již mám (s adresou @cvut.cz, @student.cvut.cz nebo @partner.cvut.cz). Co to pro mě znamená?
Maily z fakultní schránky FIT budou přidány k těm, které již ve schránce O365 máte - schránky budou jednoduše spojeny. Pokud si fakultní maily s těmi ve vaší schránce O365 spojit nepřejete můžeme vám je nakopírovat do vámi zvoleného podadresáře. V takovém případě nám prosím napište na fakultní helpdesk alespoň týden před zahájením migrace. Adresa e-mailu, které odesíláte ze schránky O365 se vám změní na [jmeno.prijmeni@fit.cvut.cz] pokud takovouto adresu již máte nebo [login@fit.cvut.cz] pokud ji ještě nemáte. Pokud si přejete změnit toto nastavení a nadále jako odchozí adresu uvádět [jmeno.prijmeni@cvut.cz] napište nám na fakultní helpdesk. Ve vašem profilu v aplikaci USERMAP bude uvedena pouze adresa [jmeno.prijmeni@fit.cvut.cz] resp. [username@fit.cvut.cz]. Pokud potřebujete v USERMAPu uvést jinou adresu, opět nám napište na fakultní helpdesk.
Bude mi fungovat přesměrování do mé soukromé e-mailové schránky nastaveno přes aplikaci ICT Profile či přímo ve webovém rozhraní Roundcube serveru IMAP?
Důrazně doporučujeme, abyste pro práci na ČVUT primárně používali e-mailovou schránku v O365 (ČVUT) a nevynášeli tak pracovní data mimo organizaci! Bohužel toto nastavení nelze přenést a bude nutné si jej opětovně nastavit přes webové rozhraní O365. Návod pro nastavení naleznete na studenti a partneři - Přesměrování nebo pracovníci - Přesměrování.
Používám fakultní Google Mail. Jak to bude po migraci?
Fakultní Gmail bude přenesen do O365 a následně zrušen. Tyto e-maily bohužel nedokážeme migrovat bez vaší osobní asistence (lokální, či vzdálené), protože jsou data uložena na serverech zcela mimo pravomoce a kontrolu FIT i ČVUT. Pokud požadujete asistenci, dejte nám prosím dopředu vědět přes fakultní helpdesk. Další možností je, že si e-maily přenesete sami dle návodu uvedeného níže.
 1. Přihlaste se pod svým fakultním Google účtem
 2. V právém horním rohu klikněte na ikonu pro správu Vašeho účtu
 3. Klikněte na "Manage your Google Account"
 4. Přejděte do menu "Security"
 5. V sekci "Signing in to Google" povolte volbu 2-step Verification. Budete vyzváni k zadání Vašeho tel. čísla a potvrzení verifikačního kódu pomocí SMS.
 6. Nyní by se vám měla objevit pod položkou 2-step Verification nová položka App passwords. Klikněte na ní.
 7. V položce Select app zadejte Mail. V položce Select device zadejte Windows computer a klikněte na Generate.
 8. Zkopírujte a uložte si vygenerované heslo zobrazené v žlutém rámečku.
 9. Spusťte program Mozilla Thunderbird
 10. Přidejte si v něm existující O365 schránku login@fit.cvut.cz dle návodů zde.
 11. Přidejte existující schránku pro Gmail (menu New > Existing Mail Account)
 12. Zadejte parametry připojení:

  Server imap.gmail.com

  Port příchozí 993, port odchozí 465

  SSL příchozí SSL/TLS, SSL odchozí SSL/TLS

  Autentizace Normal password

  Uživatelské jméno ve tvaru username@fit.cvut.cz

  Heslo zádávejte to z bodu 8.

 13. Vytvořte v cílovém schránce adresářovou strukturu odpovídající původní schránce.
 14. Maily můžete mezi schránkami překopírovat tak, že je v zdrojové schránce označíte (Shift+klik) a následně v kontextovém menu (pravý klik) vyberete volbu Copy To a následně vyberete cílovou schránku a adresář, do které mají být zprávy překopírovány.
 15. Následně doporučujeme opět vyvolat kontextovém menu a označit vybrané zprávy dedikovaným tagem (např. "zmigrováno"), aby jste je omylem nezkopírovali vícekrát.
 16. Opakujte kroky 15 a 16 dokud nebudou data ze zdrojové schránky překopírována do schránky cílové.