Jdi na navigaci

Skupiny

Skupiny sdružují uživatele, projekty a zároveň slouží jako jmenný prostor. Libovolný projekt pak může být součástí skupiny. Do tohoto projektu pak mají implicitně přístup všichni členové skupiny. Možnost projekt upravovat nebo jinak spravovat se dále odvíjí od individuálních práv.

Oprávnění zakládat skupiny mají pouze vyučující a pracovníci. O případné výjimky lze žádat prostřednictvím helpdesk oddělení ICT. Skupiny lze do sebe zanořovat. Každá skupina zároveň získává unikátní URL adresu.

Obvyklým případem skupiny je například https://gitlab.fit.cvut.cz/BI-XYZ/B192, kde platí následující:

 • BI-XYZ je kořenová skupina, v tomto případě skupina předmětu.
 • B192 je podskupina, v tomto případě skupina semestru.

Jedním z případů skupin mohou být tzv. Předmětové skupiny.

Viditelnost skupin

Skupině (tj. i jejím projektům) lze nastavit určitý stupeň viditelnosti:

 • Private – viditelná pouze jejím členům.
 • Internal – viditelná pouze přihlášeným osobám v rámci ČVUT.
  • Nebude viditelná pro přihlášené osoby bez účtu ČVUT, více viz sekce Přihlášení.
 • Public – viditelná všem bez nutnosti autentizace.

Předmětové skupiny

Předmětové skupiny jsou jedním z praktických případů použití skupin. Název skupiny vychází ze zkrácení kódu předmětu a je unikátní. Varianty předmětu, jako například BIK-XYZ, BIE-XYZ, BI-XYZ1.2, jsou standardně sloučeny do jedné kořenové skupiny BI-XYZ.

Umožňují přehledně soustředit projekty spojené s daným předmětem do jedné skupiny.[1]

Předmětová skupina mimo jiné obsahuje projekt s předmětovou stránkou Courses.

group detail.en
Obrázek 1. Ukázka předmětové skupiny pro BI-PS2 obsahující projekty pro stránky Courses (BIE-PS2 Materials a BI-PS2 Materials) a podskupiny s projekty pro dané semestry.

Oprávnění

Pokud v rámci konkrétního projektu nebo podskupiny není uvedeno jinak, oprávnění číst mají všechny přihlášené osoby s účtem ČVUT.

Jako každá skupina, i předmětová skupina má své členy. Tito členové jsou automaticky synchronizováni podle jejich rolí a vztahu k danému předmětu v KOS. Implicitně tak není potřeba ručně přidávat jednotlivé vyučující.

Přidělení oprávnění v konkrétní předmětové skupině je prováděno na základě následujícího klíče (role v KOS → role ve skupině):

 • editor → owner
 • garant → owner
 • přednášející → maintainer
 • cvičící → maintainer
 • zkoušející → developer

Přidání členů do skupiny probíhá v době tvorby rozvrhu, a to ještě před začátkem semestru.

Odebrání členů ze skupiny je řešeno pomocí expirace. Ta nastává poslední den následujícího semestru.

Ruční úpravy

Členové skupiny s rolí Maintainer a vyšší mohou měnit role ostatních členů skupiny, dobu jejich expirace nebo mohou členy ručně přidat. Takovou změnu lze provést v GitLab uvnitř konkrétní skupiny na stránce Members viz Členové.

Je však potřeba myslet na to, že tyto parametry jsou v určité periodě kontrolovány automatem. Ten je za určitých okolností přenastaví zpět na původní hodnoty, pokud došlo k jejich ruční úpravě.

Mezi možné příklady ručních úprav, kdy je potřeba změnit dobu expirace, patří následující:

 • Snížení oprávnění - nastavte členovi požadované oprávnění a odeberte termín expirace (nebo nastavte pozdější datum).
 • Odebrání člena - nastavte oprávnění na Guest a odeberte termín expirace (nebo nastavte pozdější datum). Člena přímo neodebírejte.

Dobu expirace není nutné měnit u následujících úprav:

 • Zvýšení oprávnění
 • Přidání člena

V případě potřeby kontaktujte helpdesk oddělení ICT.


 1. Projekty mohou pocházet ze strany garanta, přednášejících, cvičících nebo za určitých okolností i od studentů.
 2. Libovolné datum po datu původní expirace - tj. po posledním dni následujícího semestru.