Jdi na navigaci

Procesy

Tato stránka se zabývá nejčastějšími procesy od vzniku předmětu v Courses, přes případné změny až po jeho zánik.

Vznik nového předmětu

Předmětovou stránku zakládá oddělení ICT na základě žádosti na helpdesk. Do žádosti uveďte, zda pro nový předmět využít šablonu ukázkového předmětu a nebo využít jako šablonu některý z již existujících předmětů.

Vznik varianty existujícího předmětu

V tomto případě standardně nedochází ke změnám existující předmětové stránky. Nová varianta je sloučena (resp. přesměrována) do té stávající.[1]

Tuto skutečnost stačí pouze uvést v žádosti o změnu nastavení Rozcestníku. V případě, že pro novou variantu předmětu je potřeba vytvořit zcela novou předmětovou stránku, pokračujte sekcí Vznik nového předmětu.

Konec semestru

Uživatelé mají možnost si zobrazit podobu stránky napříč semestry. Archivace po semestrech probíhá automaticky.[2] Jako finální podoba je považován stav k poslednímu dni semestru.[3]

URL předmětové stránky v konkrétním semestru obsahuje příponu @<kód semestru>.[4] Například https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZMA/@B181/

Obecně k větvím a Courses viz Větve.

Přesměrování na Moodle

Vytvořte žádost o změnu nastavení Rozcestníku.

Přechod mezi Courses a Moodle

 1. Na zvolené platformě (Courses/Moodle) vytvořte novou předmětovou stránku.
 2. Proveďte přenos dat.[5]
 3. Jakmile je předmět připraven, vytvořte žádost o změnu nastavení Rozcestníku, tak aby odkazoval na zvolenou platformu.

Externí stránky předmětu

Upozornění:

Povinné předměty, ze kterých se skládají tématické okruhy pro SZZ, musí mít materiály na Courses nebo Moodlu (z důvodu garantované archivace)!

Pokud nechcete používat Courses ani Moodle a pro svůj volitelný předmět provozujete vlastní webové stránky mimo FIT – tento přístup se velmi nedoporučuje, ale reálně se v ojedinělých případech vyskytuje.

Místo toho, abyste na Courses či Moodle jen umístili odkaz na externí web, nahlaste prosím jeho adresu přes žádost o změnu nastavení Rozcestníku. Taktéž by o tom měl být srozuměn vedoucí katedry.

Pokud chcete provozovat vlastní webové stránky předmětu, musí splňovat několik základních pravidel:

 • HTTPS – stránky musí být přístupné přes protokol HTTPS a používat důvěryhodný certifikát.
 • Ochrana soukromí – stránky nesmí narušovat soukromí uživatelů.
 • Dlouhodobá dostupnost – stránky by měly být dostupné i několik let po skončení předmětu, a to minimálně studentům, kteří jej absolvovali, všem jeho vyučujícím a vedoucímu katedry (pokud tento nestanoví jinak).
 • Archivace po semestrech – studenti by měli mít možnost se zpětně podívat na studijní materiály ve stavu k semestru, ve kterém předmět studovali. To se týká i přiložených slajdů a dalších příloh.

Zánik předmětu

Ze strany vyučujících není potřeba žádná akce.

Upozornění:

Zdrojový repozitář s předmětem nemažte.

K mazání stránek zanikajících předmětů standardně nedochází, naopak jsou archivovány. Z pohledu studentů nedojde k žádným změnám a stránka předmětu bude i nadále běžně přístupná.

Dotazník k nadcházejícímu semestru

Vyučující jsou před začátkem každého semestru kontaktováni, aby v dotazníku uvedli případné změny týkající se jejich předmětu:

 • Preferovanou platformu pro publikování studijních materiálů (Courses nebo Moodle).
 • Preferovanou platformu pro klasifikaci (Grades, Progtest nebo Moodle).
 • Zda všechny varianty předmětu sloučit do jedné předmětové stránky.

Tyto údaje[6] budou použity pro nastavení Rozcestníku.

Vyučující také mohou změny hlásit průběžně během semestru, a to vytvořením žádosti o změnu nastavení Rozcestníku.


 1. Podoba předmětové stránky před reakreditací je uchovávána pomocí automatických záloh na konci semestru.
 2. Tento proces lze učinit i manuálně, a to prostým založením požadované větve. Větev musí být ve tvaru kódu semestru, např. B201.
 3. Archivaci probíhá pomocí vytvoření nové větve z commitu nejblíže poslednímu dni semestru. Větve semestru jsou pak zobrazeny v uživatelském rozhraní v záložce pro přepínání semestru.
 4. Místo kódu semestru lze analogicky dosadit název jakékoliv větve.
 5. V současné době neexistuje nástroj pro automatické přenesení dat mezi Courses a Moodle. Tento proces musí zajistit uživatel vlastními prostředky.
 6. Více ke konfiguraci viz https://gitlab.fit.cvut.cz/course-pages/signpost-data/