Jdi na navigaci

Thunderbird

Přidání účtu

 1. Přejděte do Nástroje  Nastavení účtu.

  thunderbird 01.cs

 2. Zvolte Akce účtu  Přidat poštovní účet…​

  thunderbird 02.cs

 3. Vyplňte vaše celé jméno, e-mailová adresa se musí shodovat s preferovanou adresou v aplikaci Usermap a heslo ČVUT.

  Pokračujte Nastavit ručně.

  thunderbird 03.cs

 4. Vyplňte následující pole:

  Server příchozí pošty
  • Protokol: IMAP
  • Server: outlook.office365.com
  • Port: 993
  • Zabezpečení spojení: SSL/TLS
  • Způsob ověření: OAuth2
  Server odchozí pošty
  • Protokol: SMTP
  • Server: smtp.office365.com
  • Port: 587
  • Zabezpečení spojení: STARTTLS
  • Způsob ověření: OAuth2

  Uživatelské jméno ve tvaru <username>@cvut.cz. Pokud se v nabídce způsobu ověření neobjevuje možnost OAuth2, stiskněte nejprve Znovu otestovat. Poté pokračujte Hotovo. thunderbird 04.cs

 5. Ve vyskakovacím okně se přihlaste <username>@cvut.cz a heslem ČVUT.[1]

  thunderbird 05.cs

 6. Povolte aplikaci Thunderbird přístup k vašemu účtu Microsoft.

  thunderbird 06.cs

 7. Účet ČVUT byl úspěšně přidán. Můžete dále pokračovat nastavením elektronického podpisu/šifrování. thunderbird 07.cs

Přidání certifikátu

Pokud jste tak ještě neučinili, nejprve získejte svůj digitální certifikát. Pokračujte následujícím postupem.

 1. Přejděte do aplikace Mozilla Thunderbird.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný účet a zvolte Nastavení.

  thunderbird cert 01.cs
 3. Ujistěte se, že v poli E-mailová adresa užíváte stejnou adresu, na kterou byl certifikát vydán (více viz krok 7).

  thunderbird cert 02.cs
 4. V postranním menu přejděte do End-To-End Encryption a zvolte Manage S/MIME Certificates.

  thunderbird cert 03.cs
 5. V nabídce Správce certifikátů importujte váš osobní certifikát tlačítkem Importovat…​.

  thunderbird cert 04.cs
 6. Po úspěšném importování se certifikát objeví v seznamu. Pokračujte kliknutím na Zobrazit…​.

  thunderbird cert 05.cs
 7. Ujistěte se, že se adresa v poli E-mailová adresa shoduje s adresou v kroku 3. V případě, že se adresa neshoduje, je potřeba adresu v kroku 3 upravit.

  thunderbird cert 06.cs
 8. Po úspěšném importování certifikátu pokračujte stisknutím Vybrat…​ v sekci Personal certificate for digital signing (viz obrázek).

  thunderbird cert 07.cs
  1. V případě neshodujících se adres dostanete chybovou hlášku. V takovém případě ověřte, na kterou e-mailovou adresu je certifikát vydán (viz krok 7) nebo využijte sekci Podpora.

   thunderbird cert error.cs
 9. Doporučené: Pro případné šifrování lze využít stejný certifikát, pokračujte Ano.

  thunderbird cert 08.cs
 10. Doporučené: Pro automatické podepisování zaškrtněte možnost Add my digital signature by default.

  thunderbird cert 09.cs

Podepisování

Při vytváření nové e-mailové zprávy zašrtkněte možnost Možnosti  Elektronicky podepsat zprávu.

thunderbird cert sign.cs

Šifrování

Ujistěte se, že disponujete veřejným klíčem adresáta (adresátů), pro které chcete zprávu šifrovat. V opačném případě nelze zprávu šifrovat a je potřeba nejdříve adresátův veřejný klíč získat.

thunderbird cert certificates.cs
Obrázek 1. Nastavení účtu  End-To-End Encryption  Manage S/MIME Certificates  Lidé.

Při odesílání nové e-mailové zprávy zašrtkněte možnost Možnosti  Vyžadovat šifrování.


 1. Viz Účet Microsoft