Jdi na navigaci

Thunderbird

Přidání účtu

 1. Přejděte do Nástroje  Nastavení účtu.

  thunderbird 01.cs
 2. Zvolte Akce účtu  Přidat poštovní účet…​

  thunderbird 02.cs
 3. Vyplňte vaše celé jméno, e-mailová adresa se musí shodovat s preferovanou adresou v aplikaci Usermap a heslo ČVUT.

  Pokračujte Nastavit ručně.

  thunderbird 03.cs
 4. Vyplňte následující pole:

  Server příchozí pošty
  • Protokol: IMAP
  • Server: outlook.office365.com
  • Port: 993
  • Zabezpečení spojení: SSL/TLS
  • Způsob ověření: OAuth2
  Server odchozí pošty
  • Protokol: SMTP
  • Server: smtp.office365.com
  • Port: 587
  • Zabezpečení spojení: STARTTLS
  • Způsob ověření: OAuth2

  Uživatelské jméno ve tvaru <username>@cvut.cz. Pokud se v nabídce způsobu ověření neobjevuje možnost OAuth2, stiskněte nejprve Znovu otestovat. Poté pokračujte Hotovo. thunderbird 04.cs

 5. Ve vyskakovacím okně se přihlaste <username>@cvut.cz a heslem ČVUT.[1]

  thunderbird 05.cs
 6. Povolte aplikaci Thunderbird přístup k vašemu účtu Microsoft.

  thunderbird 06.cs
 7. Účet ČVUT byl úspěšně přidán. Můžete dále pokračovat nastavením elektronického podpisu/šifrování.

  thunderbird 07.cs

Přidání certifikátu

Pro zvýšení bezpečnosti pomocí podepisování nebo šifrování je možné využití osobních certifikátů.

Pokud jste tak ještě neučinili, nejprve získejte svůj digitální certifikát. Pokračujte následujícím postupem.

 1. Přejděte do aplikace Mozilla Thunderbird.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný účet a zvolte Nastavení.

  thunderbird cert 01.cs
 3. Ujistěte se, že v poli E-mailová adresa užíváte stejnou adresu, na kterou byl certifikát vydán (více viz krok 7).

  thunderbird cert 02.cs
 4. V postranním menu přejděte do End-To-End Encryption a zvolte Manage S/MIME Certificates.

  thunderbird cert 03.cs
 5. V nabídce Správce certifikátů importujte váš osobní certifikát tlačítkem Importovat…​.

  thunderbird cert 04.cs
 6. Po úspěšném importování se certifikát objeví v seznamu. Pokračujte kliknutím na Zobrazit…​.

  thunderbird cert 05.cs
 7. Ujistěte se, že se adresa v poli E-mailová adresa shoduje s adresou v kroku 3. V případě, že se adresa neshoduje, je potřeba adresu v kroku 3 upravit.

  thunderbird cert 06.cs
 8. Po úspěšném importování certifikátu pokračujte stisknutím Vybrat…​ v sekci Personal certificate for digital signing (viz obrázek).

  thunderbird cert 07.cs
  1. V případě neshodujících se adres dostanete chybovou hlášku. V takovém případě ověřte, na kterou e-mailovou adresu je certifikát vydán (viz krok 7) nebo využijte sekci Podpora.

   thunderbird cert error.cs
 9. Doporučené: Pro případné šifrování lze využít stejný certifikát, pokračujte Ano.

  thunderbird cert 08.cs
 10. Doporučené: Pro automatické podepisování zaškrtněte možnost Add my digital signature by default.

  thunderbird cert 09.cs

Podepisování

Při vytváření nové e-mailové zprávy zašrtkněte možnost Možnosti  Elektronicky podepsat zprávu.

thunderbird cert sign.cs

Šifrování

Ujistěte se, že disponujete veřejným klíčem adresáta (adresátů), pro které chcete zprávu šifrovat. V opačném případě nelze zprávu šifrovat a je potřeba nejdříve adresátův veřejný klíč získat.

thunderbird cert certificates.cs
Obrázek 1. Nastavení účtu  End-To-End Encryption  Manage S/MIME Certificates  Lidé.

Při odesílání nové e-mailové zprávy zašrtkněte možnost Možnosti  Vyžadovat šifrování.


 1. Viz Účet Microsoft