Jdi na navigaci

Provozní údaje

Ovládání oken a žaluzií

Ovládání žaluzií

Předokenní žaluzie jsou instalovány v obou budovách. Pracují v automatickém režimu a jsou stahovány a vytahovány podle počasí.

Uživatel místnosti může žaluzie ovládat ručně s pomocí tlačítek:

  • Krátkým stiskem tlačítka žaluzie zcela stáhnete/vytáhnete.
  • Přidržením tlačítka lze žaluzie částečně stáhnout/vytáhnout/změnit sklon.
  • V budově TH:A můžete spustit žaluzie krátkým stiskem obou tlačítek současně, žaluzie potom "nezaklapnou".

Okna v budově T9

Otevírání a zavírání oken v budově T9 se provádí označenými tlačítky umístěnými typicky vedle katedry.

  • Krátkým stiskem tlačítka okno zcela otevřete/zavřete.
  • Přidržením tlačítka lze okno otevřít/zavřít jen z části.

V případě, že není možné otevřít okna kvůli špatnému počasí (typicky nízká teplota a déšť), volejte recepci +420 22435 6222, která systém přepne z automatického režimu do manuálního.

Projektor

Ve všech učebnách (viz Seznam učeben) se nachází jednotný model projektoru.[1] Projektor poskytuje FHD (1920x1080) rozlišení, tedy s poměrem stran 16:9 stejně jako monitory v učebnách.

Štítky na dveře

Podklady pro tisk štítků na dveře jsou generovány automaticky projektem Office signs, který štítky generuje s pomocí údajů z Usermap (IdM). Používání štítků generovaných tímto projektem je povinné. Zodpovědnost za výměnu štítků a seznamů nesou sekretářky kateder a oddělení, které dle dislokačního příkazu děkana za místnost odpovídají.

Upozornění:

Je zakázáno štítky a seznamy ručně doplňovat či měnit. Vyvěšené štítky a seznamy nesmí být ani z části zakryty.

Osoba musí mít přidělenou místnost ve svém profilu v Usermap  Uživatelský profil  Nastavení  Nastavení místností, aby bylo její jméno na štítku uvedeno. Zapsání provádí personální oddělení FIT.[2]

Aktuální výstupy jsou generovány jednou denně a jsou dostupné na GitLab. Poslední stav generování pipeline.


  1. NEC P502HL
  2. Alternativně tak může učinit sám uživatel.