Jdi na navigaci

Tvorba výukových videí

Formát nahrávky je na domluvě mezi technikem ve studiu a objednatelem služby. Díky použitému softwarovému vybavení nejsme vázáni pevně danými vizuálními styly, není však vždy nejlepší být přehnaně kreativní a je dobré se držet ozkoušených vizuálních formátů, které jsou popsány v sekcích níže.

Řečník

V závislosti na konkrétním výukovém materiálu může řečník buď stát nebo sedět u stolu se svým počítačem před šedým jevištním pozadím. Také může stát v opačném rohu místnosti u zabudované bílé tabule. Zelené pozadí nebude v počátečním běhu studia pro potřeby tvorby výukových videí používáno.

AV zdroj

Primárními AV zdroji jsou výstup z kamery, která zabírá řečníka, a výstup z řečníkova počítače, kde řečník prezentuje výukové materiály. V případě videí, kde je potřeba ručního psaní, si lze vybrat, zda psát na přítomnou tabuli, kterou bude zabírat kamera, či psát pomocí tabletu do řečníkova počítače. Dalšími zdroji mohou být prezentace, videa, obrázky či zobrazení webových stránek, které dodá řečník technikovi před nahráváním a které může technik do videa zakomponovat (buď přímo živě při nahrávání videa nebo v postprodukci).

Grafika

Standardně bude použita generická fakultní grafika, objednavatel si může dodat po konzultaci s technikem vlastní. Objednavatel dodá, ideálně před samotnou tvorbou videa, texty do grafiky.

Obecně se ve výukových videích dá pracovat s následující grafikou:

  • Podkladová grafika – Grafika, která se použije jako podklad v případě rozdělení s více zdroji na obrazovce. Neměla by být složitá a obsahovat příliš barev, aby na sebe nestrhávala pozornost.
  • Jmenovky – Zobrazují se na chvíli ve spodní části obrazu, primárně pro uvedení jména řečníka a hostů.
  • Spodní lišta – Pruh ve spodní části obrazu, který může být zobrazen trvale, či se objevit jen dočasně. Může sloužit k zobrazení odkazů na další výukové materiály, odkaz na právě počítaný příklad atd.
  • Grafika v obraze – Může být různého typu. V případě výukových videí může jít například o barevný box s doplňkovým textem k probíranému tématu.
  • Intro a Outro - Grafika, která se zobrazí před a po videu. Standardně obsahuje název výukového videa a jméno řečníka. Může být statická i animovaná.

Rozmístění AV vstupů

Přes velkou flexibilitu v rozmístění AV zdrojů na ploše videa jsou doporučovány následující formáty rozdělení obrazu.

  1. Celá obrazovka – Zdroj je přes celou plochu videa, v případě více zdrojů se mezi nimi klasicky stříhá. Toto rozmístění se ve výukových videích hodí v situaci, kdy se mezi zdroji bude jen výjimečně přepínat.
  2. Dva stejně velké zdroje – Na ploše videa jsou dvě stejně velké plochy s AV zdroje, pod nimi se nachází grafika. Toto zobrazení se hodí v případě, že divák má věnovat oběma zdrojům stejnou pozornost (dva řečníci – jeden lokální, druhý vzdálený, …​). Také při zachování AV zdrojů v poměru 16:9 vznikne spousta “hluchého” místa v obraze, které zabírá jen podkladová grafika.
  3. Dva různě velké zdroje – Na ploše videa jsou dvě nestejnoměrné plochy s AV zdroji, pod nimi se nachází grafika. Toto zobrazení je vhodné, když jeden AV zdroj je důležitější než druhý a je tak důležité zachovat jeho čitelnost a také neodvádět příliš pozornost diváka k druhému zdroji. Například se hodí, když řečník píše na notebooku kód – řečník je na menší ploše, kód na větší. “Hluchého” místa je méně než u předchozího rozdělení obrazu, ale stále tu je.
  4. PiP (Picture in Picture) - Plochu videa zabírá jeden AV zdroj, druhý je na menší ploše např. v rohu a překrývá kus prvního zdroje. Rozdělení obrazu se hodí v podobných situacích jako předchozí rozdělení. V obrazu není “hluché” místo, ale menší AV zdroj může překrýt důležitou informaci ve větším AV zdroji.
video inputs

Zpětný náhled

Ve studiu se nachází televize pro zpětný náhled, tedy řečník vidí přibližnou podobu finálního videa. Po domluvě s technikem se dá na televizi zobrazit i jiný materiál – např. poznámky pro řečníka, časomíra atd.

Výstupy

Výstupem může být buď samostatný výukový stream nebo jen nahrávka výukového materiálu či oboje.

Video

Na základě domluvy s objednatelem se stanoví délka videa a rozlišení (FullHD nebo 4K). Bezprostředně po nahrávání si řečník s technikem domluví, které části nahrávky se mají do výsledného videa použít. Doba postprodukce bude záležet na zvoleném formátu videa a zatížení studia, standardně to bude do 14 dní. Předání videa proběhne přes MS službu Sharepoint.

Stream

Ze studia je možné streamovat do všech platforem umožňujících příjem RTMP signálu (YouTube, MS Stream, Twitch.tv, …). Pokud nebudou cílovou platformou YouTube kanál fakulty, dodá objednavatel URL příjmu RTMP signálu a klíč. Podle vybrané platformy si bude moci případně zvolit rozlišení (FullHD nebo 4K). Je dobré vzít na vědomí, že profesionálně vypadající stream je řádově náročnější na přípravu a provedení než nahrávka – všechny podklady musí být předem dodány technikovi a při samotném streamu není možnost opravy.