Jdi na navigaci

Google Workspace

Varování:

Podpora této služby již byla ze strany fakulty ukončena.

V rámci počátečních kroků migrace z Google Workspace do Office365 byly odstaveny redundantní aliasy docs.fit.cvut.cz pro fakultní Google Drive a calendar.fit.cvut.cz pro fakultní Google kalendář.

V současné době je celouniverzitně poskytována ekvivalentní služba Microsoft 365, více viz sekce Přechod na MS 365. Google Workspace (dříve Google Apps a později G Suite) resp. Google Workspace for Education je služba, která historicky byla a stále je poskytována osobám na FIT, které disponují účtem ČVUT.

Přechod na MS 365

Smluvní podmínky o provozování Google Workspace nezajišťují plnění povinností vyplývající z nařízení GDPR[1] či dalších legislativních opatření. Vzhledem k této skutečnosti není doporučeno tuto službu jakkoliv využívat v souvislosti s výukou, provozem, administrativou, ale i dalšími činnostmi, které zahrnují práci s osobními údaji či neveřejnými daty organizace ČVUT.

V rámci celého ČVUT je zajišťována služba Microsoft 365, jejímž spuštěním došlo k současnému ukončení podpory Google Workspace ze strany oddělení ICT. Uživatelům jsou však k dispozici ekvivalentní služby v rámci platformy MS 365.

Stručný výčet (služba v Google Workspace → služba v MS 365)[2]:

 • Google Drive
  • → Microsoft OneDrive (vlastní cloudové úložiště, 1 TB kapacita)
  • → Microsoft SharePoint (bude využito zejména v rámci nového Intranetu FIT)
 • Google Meet, Google Chat → Microsoft Teams
 • Google Docs → Microsoft Word
 • Google Sheets → Microsoft Excel
 • Google Slides → Microsoft PowerPoint
 • Google Calendar → Microsoft Calendar
 • Google Forms → Microsoft Forms
 • …​

Microsoft 365 nabízí široké množství služeb a integrací, například prostřednictvím automatizace procesů (PowerAutomate) a další nástroje.

Více viz Microsoft 365 a stránky provozovatele (VIC ČVUT).


 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Uvedené údaje jsou pouze orientační a mohou se v budoucnu měnit, poslední aktualizace 11/2021.