Jdi na navigaci

Streamování

Upozornění:
Informace k zapůjčování AV techniky

Ve skladu ICT (TH:A-1356), nebo na sekretariátu ICT (TH:A-1336) si můžete zapůjčit techniku potřebnou pro zajištění vaši výuky. Technika je půjčována proti podpisu protokolu.

Záznamy schůzek v MS Teams

Záznamy uskutečněných schůzek naleznete v aplikaci Teams.

 1. Přejděte do požadovaného kanálu
 2. V horní liště zvolte Soubory
 3. Jednotlivé nahrávky se nachází ve složce Recordings (pokud není nastaveno jinak)
recordings.cs
Obrázek 1. Jak najít záznamy schůzek v daném týmu.

Odkaz na záznam

Odkaz (např. pro uvedení na předmětovou stránku) lze získat následujícím způsobem.

 1. U konkrétního záznamu (a nebo celé složky Recordings) stiskněte …​ (tři tečky vedle názvu)
 2. Zvolte Zkopírovat odkaz
 3. Ve vyskakovacím okně zvolte možnost SharePoint a odkaz zkopírujte.
share recording.cs
Obrázek 2. Získání odkazu ke složce se záznamy.

Snímání kamerou

Pro streamování s využitím webkamery (např. tabule snímána webkamerou) je potřeba se držet níže uvedeného postupu. Do všech streamovacích pracovišť byla nainstalována „aplikace Webkamera“, která je dostupná v operačních systémech Windows i Linux. Ze strany přednášejícího tak není potřeba nic nastavovat.

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Teams.
 2. Spusťte aplikace Webkamera. Postup se liší pro OS Windows a OS Linux. (Nespouštějte aplikaci Webkamera před spuštěním Microsoft Teams!)
  Windows

  Zástupce aplikace Webkamera se nachází na ploše.

  Linux

  Přejděte na rychlé vyhledávání aplikací (klávesová zkratka Win). Do vyhledávacího pole zadejte Webkamera a vyberte aplikaci Webkamera.

  nebo

  Nabídka Applications  Sound & Video  Webkamera

 3. Zahajte schůzku. Před zahájením schůzky je potřeba zakázat webkameru!

  camera 01.en

  Pokud nelze webkameru zakázat před spuštění schůzky, tak lze tak učinit i po jejím spuštění (POZOR, webkameru nemůže ve stejný okamžik sdílet vice aplikací).

 4. Vyberte jednu z možností sdílení obrazovky:
  1. Sdílet pracovní plochu – v tomto režimu lze snadno přepínat mezi aplikací Webkamera, prezentací, atp.
  2. Sdílet pouze aplikaci Webkamera – v tomto režimu se sdílí pouze aplikace Webkamera, pokud bude třeba prezentovat něco jiného, musí se sdílení zastavit a znovu přenastavit podle potřeby učitele.

Současně tento způsob umožňuje, aby si učitel libovolně nastavil velikost okna snímaného kamerou – na celou obrazovku, nebo jenom půl, na půl se slajdy apod.

V případě problémů s aplikací Webkamera by mělo stačit pouze danou aplikaci vypnout/zrušit a spustit znovu. Aplikace Webkamera musí být spuštěna/běžet pouze jedna, protože fyzickou kameru smí v daný okamžik využívat pouze jeden program! Vzhled ikony aplikace Webkamera se časem může změnit, až bude sjednocen vzhled a situace se začne stabilizovat.

Podpora k webkameře

Principem je spustit samostatnou aplikaci, která zobrazuje obraz z kamery v okně na obrazovce. Tato aplikace se pak zobrazuje jako kterákoli jiná aplikace v systému na sdílené ploše v rámci spuštěného meetingu/schůzky v programu MS Teams. V případě uloženého záznamu tak bude vidět obraz z kamery jako součást nahrávané sdílené obrazovky způsobem, jak byla nasdílena v aplikaci MS Teams. Současně tento způsob umožňuje, aby si učitel libovolně nastavil velikost okna snímaného kamerou – na celou obrazovku, nebo jenom půl na půl se slajdy apod.

Postup pro nastavení mimo připravené učebny (tj. například v domacích podmínkách)

Tento postup se netýká využití pokročilého SW pro stream (např. OBS apod.).

 1. Stáhněte a instalujte aplikaci VLC media player (např. viz https://www.videolan.org/vlc/index.cs.html)
 2. Vytvořte zástupce, případně spusťte aplikaci VLC s následujícími parametry
  Windows

  Nahraďte <video-vstup> za identifikátor webkamery v operačním systému.[1]

  Windows 64-bit

  "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" dshow:// :dshow-vdev="<video-vstup>" :dshow-adev=none :dshow-size=1920x1080 :dshow-aspect-ratio=16\:9 :dshow-fps=30 :live-caching=100

  Windows 32-bit

  "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" dshow:// :dshow-vdev="<video-vstup>" :dshow-adev=none :dshow-size=1920x1080 :dshow-aspect-ratio=16\:9 :dshow-fps=30 :live-caching=100

  Linux

  Nahraďte <video-vstup> za konkrétní vstup webkamery (např. /dev/video0).

  /usr/bin/vlc v4l2://<video-vstup> :v4l2-dev=<video-vstup> :v4l2-input=0 :v4l2-audio-input=-1 :v4l2-width=1920 :v4l2-height=1080 :v4l2-aspect-ratio=16:9 :v4l2-fps=30 :live-caching=100

V případě potíží kontaktujte helpdesk oddělení ICT.


 1. Identifikátor webkamery viz Správce zařízení > Kamery > konkrétní webkamera > Detaily > Bus reported device description