Jdi na navigaci

Courses

Platforma Courses představuje prostor pro publikování studijních materiálů. Výstupem je portál https://courses.fit.cvut.cz/, který mimo stránky předmětu nabízí přehledný rozcestník a shrnutí nejdůležitějších informací z propojených systémů jako jsou Fittable nebo Klasifikace.

Rozcestník
  • Tvorba obsahu – Jak tvořit obsah (od syntaxe AsciiDoc po publikování změn) bez nutnosti technických znalostí.
  • Procesy – Co udělat pro vznik předmětu, jak předmět zaniká.
  • Technické specifikace – Courses podrobně, konfigurační soubor.

Podpora

Mimo oddělení ICT se na platformě Courses významně podílí Katedra aplikované matematiky[1]. V případě potíží nebo jakýchkoliv nejasností se obracejte helpdesk oddělení ICT nebo na kolegy z KAM:

Platformu se snažíme přízpůsobovat potřebám výuky, jsme tak otevření jakýmkoliv namětům na zlepšení.


  1. Dále jen KAM.