Jdi na navigaci

ICT profil

Webová aplikace ICT profil soustředí do jednoho společného místa správu některých vlastností uživatelova ICT prostředí na FIT ČVUT.

Podporované funkce

ICT profil umožňuje:

  • zjistit dobu platnosti Hesla FIT a ČVUT,
  • nastavit heslo FIT,
  • nastavit heslo pro pro síť eduroam s realmem (identitou) @fit.cvut.cz,
  • zjistit počáteční systémové heslo,
  • nastavit soukromé e-mailové adresy,
  • nastavit doručovací adresy pro elektronickou poštu,
  • zaregistrovat MAC adresu zařízení pro připojení do drátové ethernet sítě na katedrách FITu,
  • zaregistrovat veřejné SSH klíče,
  • spravovat souhlasy se zpracováním osobních údajů.

Komponenty

Funkcionalita aplikace ICT profil je rozdělena do několika komponent. Každé komponentě odpovídá právě jedna položka v hlavním menu aplikace.

Souhrn

Na vstupní stránce Souhrn najdete svou fakultní emailovou adresu, tzv. úřední adresu, a případně její alias. Obrazovka dále obsahuje informaci o platnosti Hesla FIT a ČVUT.

Soukromé e-maily

Sekce Soukromé e-maily umožňuje nastavit si jednu či více soukromých e-mailových adres.

Existence alespoň jedné ověřené soukromé adresy je nutnou prerekvizitou k provedení resetu Hesla FIT pro uživatele bez aktivního vztahu k fakultě (tj. pro absolventy, externisty apod.).

Seznam adres zobrazených na této obrazovce zahrnuje také všechny soukromé e-mailové adresy zadané prostřednictvím aplikace Usermap. Odstranění těchto adres je možné provést pouze prostřednictvím aplikace Usermap (Uživatelský profil → Nastavení → Nastavení e-mailových adres).

Doručování e-mailů

E-maily adresované na Vaši fakultní e-mailovou adresu, kterou najdete na vstupní stránce Souhrn, jsou reálně doručovány na tzv. doručovací adresu. Prostřednictvím této obrazovky můžete změnit doručovací adresu nebo nastavit více doručovacích adres.

Bližší informace k e-malovým službám fakulty naleznete zde.

Eduroam

V sekci Eduroam naleznete formulář pro nastavení Vašeho hesla do sítě eduroam.

Pro bližší informace viz dokumentace k eduroamu.

Heslo FIT

Heslo FIT slouží k přihlášení do systémů IS FIT, které nejsou napojeny na systém celouniverzitního Hesla ČVUT.

Pro uživatele bez aktivního účtu na ČVUT, jako jsou například absolventi, studenti s přerušeným studiem nebo externisté bez ČVUT účtu, je Heslo FIT výchozím heslem pro přístup do všech aplikací určených pro tuto skupinu uživatelů.

Doba platnosti Hesla FIT je 365 dní od jeho posledního nastavení. Změna Hesla FIT po uplynutí této doby je možná pouze prostřednictvím formuláře pro reset Hesla FIT.

Počáteční systémové heslo

V sekci Počáteční systémové heslo zjistíte své počáteční systémové heslo, které Vám umožní se poprvé přihlásit do některých počítačových systémů, jež budete během studia používat.

Zařízení

Obrazovka slouží k registraci MAC adresy zařízení pro připojení do drátové ethernet sítě na katedrách FIT.

Platnost registrace každého zařízení je omezena na 365 dní. Dva týdny před vypršením platnosti obdržíte e-mail s žádostí o prodloužení. Po vypršení 14denní lhůty bude neplatné zařízení automaticky smazáno.

Komponenta je určena pouze pro zaměstnance a doktorandy FIT.

Ochrana osobních údajů

Obrazovka obsahuje přehled Vašich souhlasů se zpracováním osobních údajů s možností tyto souhlasy udělit nebo odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je nutné udělit za účelem zachování přístupu k vybraným službám IS FIT (např. Vašeho fakultního e-mailu) i po ukončení Vašeho studentského nebo zaměstnaneckého vztahu k fakultě (např. v důsledku ukončení studia, ukončení pracovního poměru apod.). Uživatelé bez platného vztahu k fakultě, kteří souhlas se zpracováním osobních údajů neudělili, nemohou nadále využívat žádné ze služeb IS FIT a ani tento souhlas zpětně udělit.

Hlášení problémů

Problémy či chyby hlaste e-mailem na adresu helpdesk@fit.cvut.cz nebo prostřednictvím formuláře zpětné vazby přímo v aplikaci.

Stručně a výstižně popište problém a nezapomeňte uvést URL, kde se problém objevil.